Simulering i stor skala

Endress+Hauser och Rockwell Automation öppnar sitt första gemensamma europeiska testcenter

Som tillverkare inom processautomation finns det flera sätt att testa nya produkter. Men testerna utförs sällan tidigt i utvecklingsfasen, under verkliga förhållanden i företagets egen anläggning. Rockwell Automation, expert på automationslösningar inom industriell produktion, och Endress+Hauser, specialist på instrumentering, har nu invigt sin första gemensamma testanläggning för validering i Europa.

En central del av testcentret, på Endress+Hausers anläggning i Maulburg, Tyskland, är tre enorma tankar. Var och en av dem innehåller mellan 2000 och 26 000 liter olja. På tankarna har över 20 olika Endress+Hauser-instrument med olika mättekniker installerats, alla kommunicerar med Rockwell Automations styrsystem Plant PAx. På så sätt får all personal på testcentret enkelt tillgång till specifik information och diagnostik som rör tankarnas innehåll.

För kundutbildning och produktvalidering

Den ursprungliga idén om en gemensam anläggning kom från de utbildningscentra som Endress+Hauser med stöd av Rockwell Automation upprättat under de senaste åren: the Process Training Units. Vid tio anläggningar i USA, Colombia, Kina och Kanada håller säljingenjörer och produktspecialister från båda företagen praktiska utbildningar för sina kunder. Dessa kurser omfattar installationsutbildning, simulationer under verkliga förhållanden, diagnostik och jämförelser av olika teknologier.

Med en investering på flera hundra tusen euro tar det första gemensamma europeiska testcentret i Maulburg konceptet ett steg längre och upprättar nya standarder – det är placerat inne i Endress+Hausers produktionsanläggning för nivå- och tryckmätning och fokuserar på produktvalidering.

Forskning och utveckling står i centrum för att anpassa nya produkter till kundernas krav på ett tidigt stadium i verkliga applikationer och miljöer. ”Alla våra produkter måste passera tester på valideringscentret och bevisa att de skapar ett hållbart mervärde för kunderna. De utsätts för extrema hållbarhetstester”, understryker Gerd Gritsch, avdelningschef för kvalitetsstyrning hos Endress+Hauser Maulburg.

Automationsspecialisterna gör gemensam sak

Större kundfördelar var den utlösande faktorn för en strategisk allians mellan Rockwell Automation och Endress+Hauser för över tio år sedan. De tidigare VD:arna, Keith Nosbusch och Klaus Endress, lovade att förena sina styrkor på ett sätt som gynnade kunderna och skapa system som enkelt kommunicerar med varandra.

I Maulburg innebär detta, förutom forskning och utveckling, också utbildning av anställda och kunder vid valideringscentret, och att kunna erbjuda praktisk utbildning för studenter. Förra året genomgick 2600 externa besökare utbildningar med hjälp av testcentrets tankar och system. Nu kommer det även att komma kursdeltagare från Rockwell Automation.

Ladda ner pressmeddelande och bilder här.

Ett gemensamt mål: Frank Kulaszewicz, Rockwell Automation, och Michael Ziesemer, Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Ett gemensamt mål: Frank Kulaszewicz, Rockwell Automation, och Michael Ziesemer, Endress+Hauser, inviger den nya testanläggningen i Maulburg, Tyskland.

Automationsspecialisterna gör gemensam sak. ©Endress+Hauser

Automationsspecialisterna gör gemensam sak: representanter för Rockwell Automation och Endress+Hauser framför det nya testcentret i Maulburg, Tyskland.

Kontakt