Lagerövervakning i tankar

Med lagerövervakningssystem kan du fatta transparenta affärsbeslut

Inom tillverkningsindustrin är det vanligt att lagerstockens värde inte mäts utan visas på ett konsekvent sätt i realtid. Det resulterar i att lagerdata ofta behandlas manuellt vilket leder till fel och dubbelarbete. Det kan leda till för stor lagerhållning, höga lagerkostnader och beslut som fattas utifrån känsla och inte utifrån fakta. Våra lösningar för lagerövervakning säkerställer enkel övervakning och visualisering av tankar och silor och löser dessa vanliga problem.

För korrekt hantering krävs korrekt mätning

...med den bäst lämpade instrumenteringen. Vi erbjuder komplett lagerövervakning som innefattar ett stort sortiment av mätinstrument och öppen och säker dataintegration. Förutom instrument för nivå, tryck, temperatur, densitet, flöde och säkerhet, erbjuder vi systemkomponenter som programmerbara styrsystem, gateways och fjärrövervakningssystem. Med kombinationen av denna hårdvara och vår mjukvara får du full kontroll över lagerhållningen – när som helst, var som helst.

Mjukvarulösningar för lagerövervakning online

Med lagerövervakningsmjukvaran SupplyCare kan du visa volymer, trender och varningsindikatorer för lagerstocken. Välj mellan en värdbaserad version i Endress+Hausers serverstruktur med hög tillgänglighet eller en företagsversion som installeras i ditt företags datanätverk. SupplyCare möjliggör samarbete och beslutsfattande med flera intressenter på enskilda platser eller med på platser med geografisk spridning.

Ladda ner