Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

Smart Scale energilösningar för anslutningsbarhet och integration

Förenkla kostnadsfördelningen genom att länka energikostnaderna

Energikostnader utgör en ökande andel av den totala kostnaden för industriproduktionen. Därför ökas ständigt antalet energiapplikationer och energirelevanta mätningar och data. Samtidigt blir systemlandskapen mer och mer heterogena och integrationen av energidata i system på högre nivå krävs för att ställa förbrukningsdata i förhållande till kostnaderna. Med våra Smart Scale energilösningar för anslutningsbarhet och integration hjälper vi dig med anslutningen.

Gör dina data transparenta

Vi erbjuder en programvarukomponent som utformats för att uppfylla alla kraven i en systemintegrationsprocess. Den säkerställer hög stabilitet, flexibilitet och transparens.

Nödvändigheten att integrera energidata

När energikostnaderna ska fördelas över företagskostnaderna måste relevanta data länkas med ERP-system eller produktionssystem. Detta är viktigt för att: undvika förlust av/öka drifteffektiviteten genom förebyggande åtgärder. Minska kostnader genom insyn i energianvändningsdata tvärs över olika system/anläggningar. Optimera portföljen efter efterfrågan och/eller köpa in från hållbara källor. Leverera transparent/effektiv hållbarhetsrapportering till myndigheter/ideella organisationer

Interaktion med befintliga systemlandskap

Det är vanligt med mellanprogramvaruapplikationer för datalänkning inom affärs-IT, särskilt med ERP-system som SAP eller produktionssystem. Vår mellanprogramvara integrerar sig själv sömlöst i befintliga systemlandskap och kommunicerar med de olika energirelevanta applikationerna. Det finns över 100 komponenter för kommunikation med andra system och den uppfyller de viktigaste kommunikationsstandarderna som webbtjänster, FTP, filöverföring, SQL, e-post, LDAP, JMS, SAP RFC och många fler.

Ökande informationsmängd

En robust och mångsidig integrationsplattform är nödvändig för att uppfylla kraven på det ökande antalet energiapplikationer, energirelevant mätning och data. Klassiska filgränssnitt erbjuder inte denna flexibilitet och säkerställer inte spårbarheten av dataflödet.

  • Kontrollrum med kontroll på energin ©Endress+Hauser
  • Applikation med varmt vatten i isolerade rörledningar ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Kraftproduktion i ett verk - ångrör ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Referenser

  • Företagslogo av: ArcelorMittal Zenica

    ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng