Smart Scale energilösningar för anslutningsbarhet och integration

Förenkla kostnadsfördelningen genom att länka energikostnaderna

Energikostnader utgör en ökande andel av den totala kostnaden för industriproduktionen. Därför ökas ständigt antalet energiapplikationer och energirelevanta mätningar och data. Samtidigt blir systemlandskapen mer och mer heterogena och integrationen av energidata i system på högre nivå krävs för att ställa förbrukningsdata i förhållande till kostnaderna. Med våra Smart Scale energilösningar för anslutningsbarhet och integration hjälper vi dig med anslutningen.

Gör dina data transparenta

Vi erbjuder en programvarukomponent som utformats för att uppfylla alla kraven i en systemintegrationsprocess. Den säkerställer hög stabilitet, flexibilitet och transparens.

Nödvändigheten att integrera energidata

När energikostnaderna ska fördelas över företagskostnaderna måste relevanta data länkas med ERP-system eller produktionssystem. Detta är viktigt för att: undvika förlust av/öka drifteffektiviteten genom förebyggande åtgärder. Minska kostnader genom insyn i energianvändningsdata tvärs över olika system/anläggningar. Optimera portföljen efter efterfrågan och/eller köpa in från hållbara källor. Leverera transparent/effektiv hållbarhetsrapportering till myndigheter/ideella organisationer

Interaktion med befintliga systemlandskap

Det är vanligt med mellanprogramvaruapplikationer för datalänkning inom affärs-IT, särskilt med ERP-system som SAP eller produktionssystem. Vår mellanprogramvara integrerar sig själv sömlöst i befintliga systemlandskap och kommunicerar med de olika energirelevanta applikationerna. Det finns över 100 komponenter för kommunikation med andra system och den uppfyller de viktigaste kommunikationsstandarderna som webbtjänster, FTP, filöverföring, SQL, e-post, LDAP, JMS, SAP RFC och många fler.

Kontrollrum med kontroll på energin ©Endress+Hauser
Applikation med varmt vatten i isolerade rörledningar ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Kraftproduktion i ett verk - ångrör ©Endress+Hauser

Ladda ner