Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

Smarta energilösningar för ångsystem

Övervakning av ångpannans effektivitet lönar sig

En typisk ångpannas årsförbrukning av bränsle motsvarar anläggningskostnaden flera gånger om. Investeringskostnaden för en panna kan lätt vara fem gånger lägre än den årliga bränsleförbrukningen. Därför resulterar redan några få procentenheter av pannans verkningsgrad i betydande bränslebesparingar. Våra smart scale energiläsningar för ångsystem hjälper dig att övervaka effektivteten i din ångpanna.

Pannans verkningsgrad

Övervakning av bränsleanvändning och pannans verkningsgrad är nyckeln till kostnadsminskningar. Den tar hänsyn till värmeväxlarens verkningsgrad och förluster från strålvärme, konvektion och bottenblåsning. Fördelar: Få transparens i bränsle-/ångförbrukningen Identifiera/kvantifiera och lokalisera förluster i systemet Jämföra pannors/förbrukares prestanda och optimera deras användning Minimera underhåll/stilleståndstider Granska investeringar Hitta effektivaste belastningen av pannan/produktionen

Ångbalans och läckor

Mycket energi går förlorad i ångsystem på grund av bristfällig isolering eller läckor vid ventiler, kopplingar, tryckregulatorer, rörskarvar och kondensatfällor. Massbalansering genom mätning vid flera olika punkter i ångsystemet bidrar till att:

 • Få transparens i bränsle-/ångförbrukningen

 • Identifiera/kvantifiera och lokalisera förluster i systemet

 • Upptäcka läckor i tid

 • Fastställa idealiska underhållsintervall och motivera utgifter

 • Hitta svaga punkter i isoleringen

 • Kvantifiera och minska kondensförluster och spara värdefull energi, minska tillsatt vatten och kemikalier

Specifik energiförbrukning

Fördelning av energianvändning till olika områden och processer är en av nyckelfaktorerna för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001) och en förutsättning för transparent redovisning. Den exakta mätningen av luftförbrukningen per produktenhet bidrar även till att optimera produktionsprocesser. Uppmätta data är dessutom lämpliga för klimatdeklaration.

Konstant övervakning

Konstant övervakning av en ångpanna och ångsystemet är nyckeln till att förbättra systemkapaciteten och att upptäcka förändringar i ett tidigt stadium.
Fastställ de rätta nyckeltalen som hjälper dig att utvärdera:

 • Ångpannans verkningsgrad

 • Ångbalans och läckor

 • Specifik energiförbrukning

Detta är förhandskravet för energihantering och kostnadsminskning.

 • Övervakning av ångpannans effektivitet lönar sig ©Byworth Boilers
 • Smart scale energilösningar för ångpannor - för stora bränslebesparingar ©Endress+Hauser
 • Ångläckage i en produktionsprocess ©Endress+Hauser
 • Kontinuerlig kostnadsreduktion genom övervakning av bränsleförbrukning eller panneffektivitet ©Endress+Hauser
 • Konstant övervakning av ångpannan och ångsystemet är nyckeln till att kunna förbättra systemet ©Endress+Hauser
 • Ångläckage ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Referenser

 • Företagslogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng