Memosens: banbrytande inom givarteknik

Gör livet enklare och öka processäkerheten med digital Memosensteknologi

Memosensteknologin revolutionerar vätskeanalysmätningen. Den omvandlar mätvärdet till en digital signal och överför det induktivt till transmittern. På så vis försvinner problemen med fukt och korrosion. Givarna kan till och med användas under vatten! Memosens larmar dessutom vid ett eventuellt avbrott i signalöverföringen och erbjuder maximal säkerhet vid dataöverföring för ökad tillgänglighet till mätpunkten samt säkra och problemfria processer.

©Endress+Hauser

Memosensteknologin omvandlar mätvärdet till en digital signal och överför det induktivt till transmittern. Denna video visar hur Memosens optimerar både processtyrning och underhåll.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Fördelar

  • Eliminera mätfelen: digital beröringsfri dataöverföring innebär att fukt, korrosion och saltbryggor inte längre är något problem. Varningsmeddelande vid störningar i signalöverföringen.

  • Garanterat EMC-säker: galvanisk isolering säkerställer störningsfri mätning.

  • Användarvänlig drift: kalibrering i labb under idealiska förhållanden, låsbar bajonettkontakt, plug & play med automatisk givaravkänning.

  • Lägre driftkostnader: enkla byten med förkalibrerade givare minskar driftstoppen och regelbunden reenginering förlänger givarens livslängd.

  • Datahantering när den är som bäst. Lagring av kalibrerings-, givar- och processdata bidrar till en noggrannare processhantering och en optimerad underhållsstrategi (förutseende och förebyggande underhåll).

Memosens digitala givare lagrar kalibrerings-, givar- och processdata. Det möjliggör kalibrering och regenerering under laboratorieförhållanden vilket ökar givarens livslängd och minimerar processavbrottet vid underhåll. Byte av givare kan enkelt ske on-site eller ute i fält, det bara några sekunder tack vare den låsbara bajonettkontakten och automatisk identifiering av givaren. Lagrade data kan användas för förebyggande underhåll och processoptimering.