Enter at least 2 characters to start the search.

Innovativ temperaturgivare – iTHERM QuickSens

För anläggningar med stränga instrumenteringskrav, exempelvis inom livsmedelsindustrin

Nya iTHERM QuickSens erbjuder de kortaste svarstiderna (t90 = 0,75 s) på marknaden. Kombinationen av exakt, snabb och stabil temperaturmätning ger högsta möjliga grad av processkvalitet och tillförlitlig produktkvalitet. En annan fördel är att den minsta instickslängden har reducerats med >70 %.
Instickslängder på 20 till 30 mm räcker för att uppfylla även de strängaste kraven.
Den snabba QuickSens mäter från -50 °C till 200 °C. Den är vibrationstålig upp till 60 g.

Fördelar

  • Lägre kostnader

  • Minskade underhållstider och driftstopp

  • Säkerställd produktkvalitet

  • Maximal processäkerhet

  • Optimerade processer

Produktionseffektivitet blir allt viktigare. Eftersom temperatur är den parameter som mäts oftast inom processautomation har temperaturmätningar stor potential för processoptimering. Tack vare sin unika teknik ger produkten kunderna ett betydande mervärde i form av minskade underhållstider och färre driftstopp i anläggningen, hög produktkvalitet och maximal processäkerhet.