TempC-membran

Högsta noggrannhet och processäkerhet vid tryck- och differentialtrycksmätning med skyddsmembran.

I processer med väldigt höga eller väldigt låga temperaturer, aggressiva medier eller starka vibrationer, ger skyddsmembran optimala mätresultat. För att mäta med ännu högre noggrannhet i sådana applikationer och för att öka processäkerheten har Endress+Hauser utvecklat TempC-membranet som baseras på en helt ny teknologi. Det patenterade temperaturkompenserande TempC-membranet garanterar högsta precision och ökad processäkerhet tack vare dess nya teknologi.

Det nya TempC-membranet

Cerabar PMP55 med TempC-membran ©Endress+Hauser
Cerabar PMP75 med TempC-membran ©Endress+Hauser
Deltabar FMD71 med TempC-membran ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Den mycket låga temperatureffekten minimerar påverkan från fluktuationer i både process- och omgivningstemperaturen och garanterar därför en noggrann och stabil mätning. Temperatureffekterna på signalen är reducerade till ett minimum.

  • TempC-membran kan användas vid temperaturer mellan -40 °C och 250 °C. Detta garanterar högsta graden av processäkerhet även i tankar och rör som rengörs eller steriliseras vid höga temperaturer, även för mycket långa cykler (CIP/SIP).

  • Tack vare TempC-membranet är det möjligt med mindre dimensioner på processanslutningarna. Med en mindre processanslutning mäter det nya membranet mer noggrant än traditionella membran med en större diameter.

  • Om membranet snabbt kan återhämta sig efter temperaturchocker blir det färre driftstopp i batchapplikationer och därmed en väsentligt högre tillgänglighet i produktionsanläggningar.

Följande produkter finns nu med TempC-membran: