Enter at least 2 characters to start the search.

Innovationen inom gränsskiktsmätning

Levelflex FMP55 Multiparameter

Levelflex FMP55 med SensorFusion erbjuder världens första kombination av mätprinciperna för kapacitans och guidad radar, i en och samma enhet. Instrumentet garanterar en säker registrering av mätvärden, även i emulsionsskikt, och avger nivå- och gränsskiktssignaler simultant. Detta gör Levelflex FMP55 Multiparameter till den nya standarden inom gränsskiktsmätning.

Fördelar

  • Levelflex FMP55 har utformats särskilt för gränsskiktsmätning inom olja- och gasindustrin, den kemiska industrin och energibranschen. Konsekvent produktkvalitet, anläggningssäkerhet och ekonomisk effektivitet är viktiga aspekter för alla mätpunkter.

För processer med olika gränsskikt är en exakt mätning avgörande för en säker styrning. Mätpunktens tillgänglighet liksom processäkerheten har stor betydelse för driften i alla anläggningar. Som världens ledande leverantör av guidad radar-teknik erbjuder Endress+Hauser säkerhet, noggrannhet och effektivitet under engineering, inköp och driftsättning – kort sagt genom produktens hela livscykel.