Enter at least 2 characters to start the search.

Mätning av ångkvalitet med Proline Prowirl 200

Mätning av kvalitet och kvantitet hos fuktig, mättad och överhettad ånga

Ånga har länge varit en väldigt viktig energikälla inom processindustrin. Här används 40 % fossila bränslen enbart för framställning av ånga. Med Prowirl F 200 får du total kontroll över ditt ångsystems energi- och kostnadseffektivitet. Den här animationen visar varför, och förklarar hur Prowirl, som den enda mätaren i världen, kan mäta både kvalitet och kvantitet på fuktig , mättad och överhettad ånga.

Fördelar

  • Som en multivariabel flödesmätare kan Prowirl 200 läsa värden direkt från externa tryckgivare, och innehar funktionaliteter såsom temperaturgivare och flödesdator med lagrade ångtabeller som uppfyller internationella standarder.

  • Allt detta möjliggör noggranna och precisa beräkningar av massflöde och energiflöde med hjälp av en enda enhet. Med den här unika mätningen av fuktig ånga detekterar Prowirl 200 också risken för vattenslag och säkerställer på så sätt högsta möjliga driftsäkerhet.

Ladda ner