Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Säker och kostnadseffektiv styrning av luftningsprocesser

Att använda online-analys kan förbättra resultatet

Syre-, ammonium- och nitratmätning i kombination med haltberoende kontroll av luftningsprocesser kan hjälpa operatörer att förbättra anläggningsdriften genom att minska utsläppen och förbättra säkerheten och energieffektiviteten.

Lösning för styrning av luftningsprocesser ©Endress+Hauser

Fördelar

 • Betydande förbättringar av processeffektiviteten vid nitrifiering/denitrifiering, samt lägre energiförbrukning

 • Förlängning av givarnas livstid och reducerat underhåll tack vare Memosensteknologi

 • Enkel konfigurering av ett stort antal analysparametrar tack vare Liquiline CM44-plattformen och Memosensteknologin

Din utmaning

Tillförlitlig eliminering av kemisk syreförbrukning (COD) och föroreningar i form av näringsämnen är av avgörande betydelse. Detta förutsätter effektiva anläggningsprocesser som möjliggör tillförsel av syre och perioder utan luftning för att eliminera kväve genom denitrifiering. Övervakning av luftningens exakta energikonsumtion är väsentlig för en effektiv hantering av energikostnaderna. Tillförlitlig regelefterlevnad vad gäller gränsvärden och energieffektivitet är viktiga faktorer i driften av en anläggning för behandling av avloppsvatten.

Medelstora och även mindre anläggningar har stränga krav att leva upp till, vilket skapar ett behov av smarta givar- och kontrollösningar. Det kan emellertid vara svårt för en operatör att hitta analysinstrument som är tillräckligt känsliga och tillförlitliga samt ger upprepningsbara resultat samtidigt som underhållskraven är överkomliga.

Ditt behov

Vår lösning

Endress+Hauser erbjuder oslagbara analytiska mätningslösningar för vattenreningsanläggningar:

 • Enkel hantering av olika parametrar för online-analys

 • Transmitterplattform för mätomvandling

 • Minskat underhåll och enkel kalibrering med digitala Memosensgivare

 • Kontinuerlig och snabb mätning av oönskade näringsämnen

 • Reagensfri jonkänslig (ISE) givare

Vår lösning 2

Endress+Hauser erbjuder en smart lösning för styrning av luftningsprocesser – Liquicontrol CDC80:

 • Liquicontrol CDC80:– Blåsmaskinstyrning i olika stadier av biologisk behandling för aktiverad slambehandling och pumpdosering av flockningsmedel

 • Flärråtkomst till mätdata i realtid för nedladdning och övervakning

 • Parameterjustering och statusövervakning för varje aktiv styrenhet

Ett omfattande paket av tjänster som hjälper våra kunder att säkra anläggningens funktion och tillförlitlighet

Från givare till lösning

 • Liquiline CM44 multiparametertransmitter med Memosensteknologi för styrning av luftningsprocesser: optisk syregivare (COS61D), ISE-givare (CAS40D), pH/redoxsensor (CPS16D) och turbiditetsgivare (CUS51D)

 • Liquicontrol-lösning (CSC80) för haltbaserad styrning av processen i luftningsbassängen och/eller fosfatutfällning

 • Måttligt underhåll och enkel kalibrering med digitala Memosensgivare

 • Support för engineering, driftsättning, utbildning och underhåll