Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Stora produktivitetsvinster hos GE Healthcare

Endress+Hausers guidade radar Levelflex FMP55 är en av nyckelfaktorerna bakom förbättringarna

I samband med processförbättringar av lösningsmedelsåtervinning vid GE Healthcares anläggning i Uppsala har man lyckats öka kapaciteten med upp till 65 procent. En av flera nyckelkomponenter bakom förbättringarna är Levelflex FMP55, en guidad radar från Endress+Hauser.

Stora produktivitetsvinster hos GE Healthcare i samband med lösningsmedelsåtervinning.
Endress+Hausers guidade radar Leveleflex FMP55 är en av nyckelfaktorerna bakom förbättringarna. ©Endress+Hauser

Resultat

 • Tidigare kunde GE Healthcare driva av 20 m3 toluenmoderlut under 24 timmar, det har man nu lyckats öka med 50 procent till 30 m3 per dygn.

 • Nu syns tydligt skiljeytan mellan vatten och toluen även under avdrivningen. Man vet exakt hur mycket toluen och vatten som finns i reaktorn och man kan därigenom styra processen på ett helt annat sätt än tidigare.

 • Man har gått från batchvis hantering till semikontinuerlig drift vilket gjort att produktionen ökat, samtidigt som man inte behövt investera i mer infrastruktur. Med den noggranna mätning av nivåerna som de har nu, behövs inga större tankar.

Svante Rusck och David Wessman.

"Nu ser man tydligt skiljeytan mellan vatten och toluen även under avdrivningen. Vi vet exakt hur mycket toluen och vatten vi har i reaktorn och kan därigenom styra processen på ett helt annat sätt än tidigare.”

Processingenjör David Wessman, Processingenjör
GE Healthcare

GE Healthcare har cirka 1200 anställda och är Uppsalas största privata arbetsgivare. Vid deras anläggning i Uppsala tillverkas separationsgel som bland annat används av läkemedelsbolag vid framställning av biologiska läkemedel, som till exempel insulin, läkemedel mot cancer och humant tillväxthormon. I samband med byte av styrsystem i processanläggningen gjordes ett antal processförbättringar. Projektledare för projektet var Svante Rusck, från Enginera Consulting AB.

Lösningsmedelsåtervinning

”Uppdraget var att byta ut ett äldre styrsystem till ett modernt DCS-system. Samtidigt ville vi passa på att få ut bättre effektivitet i anläggningen och gjorde därför en grundlig översyn av processen tillsammans med instrumentering och automation”, berättar Svante Rusck. Lösningsmedelsåtervinning är en nödvändig process inte bara för miljön utan även för företaget. Det minskar kostnaden för råvaruinköp eftersom det renade lösningsmedlet kan återanvändas i produktionen om och om igen. I GE Healthcares tillverkningsprocess krävs mycket lösningsmedel som till exempel etanol, aceton och toluen.

Anläggningens befintliga system för lösningsmedelsåtervinning byggdes på 80-talet.

”Återvinningen går till så att vi samlar in använt toluen i uppsamlingstankar. Därefter kokas detta i en avdrivare tills det når en punkt då det bara finns vatten kvar och all toluen har förångats och gått vidare i processen. Toluen kokar vid lägre temperatur än vattnet i blandningen.

Tidigare kunde vi inte se skiljeytan mellan vatten och toluen och därmed avgöra hur mycket qv respektive media som fanns i avdrivaren. Med den befintliga radarmätaren kunde vi bara se en nivå, den översta. Vi behövde därför fylla upp avdrivaren med 2 m3 vatten innan vi började köra, eftersom det är viktigt säkerhetsmässigt att det finns vatten kvar i avdrivaren och inget toluen när processen är klar”, förklarar David Wessman, processingenjör på GE Healthcare.

Med den befintliga utrustningen hann man inte återvinna tillräckligt fort för att kunna öka produktionen i anläggningen. Först var man inne på att bygga ut processen med bl.a. större uppsamlingstankar. Men innan utbyggnad ville man kontrollera om det gick att optimera processen, exempelvis med någon produkt på marknaden som kunde mäta skiljeyta och nivå av olika vätskor i avdrivaren. ”Vi kontaktade Endress+Hauser för att höra om de hade någon lämplig produkt. Vi berättade om förutsättningarna, som media, temperatur etc".

Kapacitiv nivåmätare och guidad radar i ett instrument

"Tommy Eierholen på Endress+Hauser föreslog en guidade radar typ Levelflex FMP55. Vi var först lite skeptiska, men Endress+Hauser var här och demonstrerade och vi insåg snabbt att det här var bästa alternativet”, säger automationsingenjörerna i projektet, John Norling på Rejlers Sverige AB och Mats Ljungdahl på Leikon AB.

Levelflex FMP55 är en nivåmätare som kombinerar kapacitiv nivåmätning med guidad radar i en och samma enhet. Det gör att man kan mäta gränssnittet mellan olika vätskor. En typisk applikation för produkten är vatten/olja-separation i en tank.

Ser skiljeytan tydligt

"FMP55 mäter alla nivåer i en tank och var skiljeytan är mellan, i det här fallet toluen och vatten. Vår mätare skiftar från kapacitiv mätning till guidad radar och det är lätt att hitta skiljeytan på produkter med olika dielektricitetskonstant (dk), vilket är unikt för denna produkt”, säger Tommy Eierholen, försäljningsingenjör på Endress+Hauser.

"En framtida uppdatering för att ytterligare optimera processer kan vara att även mäta ”signalstyrka”, då den indikerar om vi har skum på mätytan”, tillägger han.

Uppgraderingen av lösningsmedelsåtervinningen för toluen skedde 2015.
”Det har blivit väldigt bra och det fungerade direkt. Nu ser man tydligt skiljeytan mellan vatten och toluen även under avdrivningen. Vi vet exakt hur mycket toluen och vatten vi har i reaktorn och kan därigenom styra processen på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har också kunnat gå från batchvis hantering till semikontinuerlig drift vilket gjort att produktionen ökat, samtidigt som vi inte behövt investera i mer infrastruktur. Med den noggranna mätning som vi har nu, behövs inga större tankar.”, säger David Wessman.

Stora produktivitetsvinster

Tidigare kunde man driva av 20 m3 toluenmoderlut under 24 timmar, det har man nu lyckats öka med 50 procent till 30 m3 per dygn.

"I det här projektet har vi haft ett mycket bra samarbete mellan process, instrumentering och automation. Genom att titta på detaljer och göra en total översyn av processen fanns det mycket att hämta. Industrin har stor potential till produktivitetsförbättringar genom bättre instrumentering, reglerteknik och automation.

På ett projekt som enbart drivits av moderniseringsbehov är det riktigt roligt att investeringen även betalar igen sig tack vare en mängd kluriga processförbättringar. I det här fallet räknar vi med en payback-tid på 2-3 år tack vare ökad produktion och lägre energiförbrukning. Endress+Hausers mätare är en av flera nyckelkomponenter bakom förbättringarna vid GE Healthcare, avslutar Svante Rusck.

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande