Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Välplanerat underhåll

Avloppsanläggningen vid Thunersee drar nytta av snabb åtkomst till enhetsdata

Avloppsanläggningen i Thun, Schweiz, optimerar underhållet av anläggningens mätteknik tack vare online-åtkomst till aktuell enhetsinformation. Du kan hämta och ladda ner nödvändig dokumentation och information snabbt och enkelt, bedöma hur kritiska instrumenten är för processen och minska behovet av reservdelar.

 • Optimerat underhåll av mätteknik tack vare online-åtkomst till uppdaterad enhetsinformation ©Endress+Hauser

  Tack vare aktuell enhetsinformation kan den schweiziska avloppsanläggningen i Thun minska underhållskostnaderna.

Resultat

 • Bättre underhållsprocesser tack vare snabb online-hämtning av relevanta dokument och uppdaterade data

 • Enkel åtkomst tack vare implementering i aktuellt styrsystem

 • Standardisering av reservdelar och komponenter minskar lagerhanteringen

 • Med avloppsvatten från 120 000 invånare, kommersiella och industriella verksamheter, behandlar Thunersee avloppsreningsverk över 13 miljoner m3 avloppsvatten per år. Genom att ta tillvara spillvärmen från elproduktionen som matas in i fjärrvärmenätet produceras Grön el.

 • Tillgång till relevant enhetsinformation hjälper avloppsanläggningen att optimera sitt underhåll
  Länken till vårt styrsystem innebär att vi snabbt kan identifiera enheten om ett fel inträffar och snabbt beställa rätt ersättningsenhet eller lämpliga reservdelar.

  Hanspeter Reist

  Chef för projekt och processer, ARA Thunersee

Utmaningen

Under ett projekt optimerade avloppsanläggningen underhållsprocesserna med avseende på dokumentationshantering. Målet var att introducera en webbaserad applikation för enkel underhållsplanering. Driftteknikerna valde W@M Portalen. Eftersom den kan integreras i styrsystemet passade online-dataplattformens koncept perfekt. Aktuell information om den installerade mättekniken möjliggör optimerat underhåll och dokumentation.

Vår lösning

Först utfördes en granskning för att registrera mätinstrumenten i W@M Portalen. Servicetekniker utförde en leverantörsoberoende bedömning av instrumenten med avseende på hur viktiga de var i processerna (reparationsrisk). Prioritetsmatrisen ger nu en översikt över de enheter till vilka man måste ha reservdelar eller reservinstrument tillgängliga. Detta gör det möjligt att minska lagerkostnaderna betydligt och att standardisera komponenterna i Endress+Hauser-enheter.

Integreras i styrsystemet

När data har registrerats i W@M Portal upprättas en anslutning till styrsystemet och mätpunkterna kopplas till relevanta data. Tack vare visualiseringsprogrammet kan anläggningen vid Thunersee snabbt identifiera mätenheten och få tillgång till den information som behövs. Rätt manualer, orderinformation, underhållsrapporter, drivrutiner eller reservdelar är bara ett klick bort, och informationen är alltid uppdaterad tack vare online-anslutningen till Endress+Hausers databas.

Uppdaterad översikt över installerad teknologi

W@M Portalen ger transparens åt den teknik som har installerats i avloppsanläggningen vid Thunersee och ger ett tillförlitligt underlag för tidplanering av underhållsarbete och budgetering vid utbyte eller re-engineering. Eftersom alla data är aktuella och lätt tillgängliga underlättar detta kommunikationen med Endress+Hausers serviceteam, som kunden kontaktar vid behov.

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng