Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera separationen av tung/mellantung råolja

Råolja av högre kvalitet och minskat underhåll

Råolja av högre kvalitet och minskat underhåll i processen är nu möjligt med hjälp av tekniken hos vår nya guidade radar. I separatorer finns det ofta ett skikt med avlagring (emulsion) som försvårar en exakt mätning av gränsskikt och total nivå. Denna nya teknik är speciellt utformad för att klara av dessa utmaningar.

Separatroer för tung/mellantung råolja ©iStockphoto/Strandperle

Fördelar i korthet

 • Inga avbrott i mätningen av separationsprocessen

 • Enkel installation och enkelt underhåll utan specialverktyg

 • Råolja av högre kvalitet

 • Multiparametergivare för gränsskiktsmätning. Två strömutgångar för gränsskiktslager och total nivå.

Utmaning

I separation av mellantung och tung råolja (API 15° till 31° 870 till 960 kg/m3), kan det vara svårt att mäta den totala nivån och gränsskiktet exakt med en enda enhet. I dessa applikationer finns ofta ett skikt med avlagring (emulsion). Om detta skikt med avlagring överskrider 5 cm, kommer inte en vanlig guidad radargivare att kunna mäta gränsskiktet. Och en enhet för kapacitansnivå skulle endast kunna visa nivån på vattnet – inte den totala nivån.

Vår lösning

Vår patenterade nya guiade radar kombinerar traditionell guidad radarteknik med kapacitansnivåteknik – och förenar fördelarna från båda teknikerna. När skiktet med avlagring (emulsion) har nått en tjocklek på mer än 5 cm – kopplar givaren automatiskt om till kapacitansläge så att gränsskiktet mäts kontinuerligt.

Levelflex M FMP55 med en koaxialgivare

Tillförlitlig mätning:

 • För gränsskikt med emulsion

 • I händelse av turbulent yta och skum

 • För varierande medier

 • Hög tillgänglighet

 • Integrerat dataminne

 • Förkalibrerad i fabrik

 • Intuitivt, meny-guidat operativsystem på lokala språk

 • Enkel integration i styr- eller asset management system

 • Exakt instrument- och processdiagnos för att möjliggöra snabba beslut

 • Godkännanden: ATEX, IEC Ex, FM, CSA