Enter at least 2 characters to start the search.

Jonselektiv mätelektrod minskar energiförbrukningen hos Ærø Vand

Bättre kontroll med online-mätning

Det ställs höga krav på reningsverken att leverera rent vatten men även kraven på effektivisering och besparingar ökar. Kanske inte så konstigt då energiförbrukningen hos reningsverken står för 1-2% av landets totala energikonsumtion. Att hitta besparingar här skulle kunna påverka landets totala räkenskaper.

ISEmax-sensorerna sitter direkt ute i processtankarna och ger en onnline-mätning i realtid för ammonium och nitrat. ©Endress+Hauser

ISEmax-sensorerna sitter direkt ute i processtankarna och ger en onnline-mätning i realtid för ammonium och nitrat.

Sensorn i kombination med transmitterplattformen Liquiline gör det möjligt att komma åt mätvärdena via en webbserver. ©Endress+Hauser

Sensorn i kombination med transmitterplattformen Liquiline gör det möjligt att komma åt mätvärdena via en webbserver.

Stora besparingar att vänta

  • Hittills har Endress+Hausers ISEmax-sensorer för ammonium- och nitratmätning installerats på två anläggningar och Ærø Vand har redan kunnat se en besparing på omkring 20 % på båda anläggningarna.

Jonselektiv mätelektrod minskar energiförbrukningen hos Ærø Vand

”Det är helt grymt att vi kan ändra och lägga in värden direkt från laboratoriet istället för att tvingas göra ännu ett besök ute på anläggningen."

Ulrik Petersen
Ærø Vand

Om man tittar på energiförbrukningen i ett avloppreningsverk så skulle man kunna börja med att byta ut alla glödlampor till lågenergilampor, men det skulle i slutändan inte ha så stor påverkan på bokslutet. Den stora energiförbrukningen sker vid luftningsbassängerna där 40-60 % av konsumtionen sker. Luftningen är en grundläggande process för att rena avloppsvattnet. Det går inte att kompromissa med vattenkvaliteten på utsläppen, men många operatörer har fått upp ögonen för att luftningsprocessen kan bedrivas mer effektivt.

Fokus på energibesparingar

Ulrik Petersen från Ærø Vand hade fokus energibesparingar när han bestämde sig för att göra ett inspirationsbesök på det danska reningsverket MariagerFjord Vand, där merparten av instrumenteringen och analysgivarna kommer från Endress+Hauser.

"Jag var framförallt intresserad av den jonselektiva sensorn för att kunna få bättre mätningar i hela luftningsprocessen och därigenom optimera min drift”, berättar Ulrik Petersen.
Ærø Vand omfattar tre separata reningsverk som samtliga är biogasanläggningar med slambehandling. Vid nitrifikations/denitrifikationsprocessen har Ærø Vand tidigare primärt använt onlinesyremätare samt manuella laboratorieprover för styrning av processen. Men nu var tiden mogen för fler realtidssensorer för att få bättre mätningar och större möjlighet att styra processen med fokus på kostnadsbesparingar.

Når mätvärden var som helst via webbrowser

På MariagerFjord blev Ulrik Petersen presenterad för Endress+Hausers jonselektiva sensor ISEmax (Ion Selectiv Electrode) för mätning av ammonium. Ulrik Petersen fascinerades av att sensoren i kombination med transmitterplattformen Liquiline gör det möjligt att komma åt mätvärdena var som helst via en webbrowser.

”Jag tycker att det är helt grymt att vi kan ändra och lägga in värden direkt från laboratoriet istället för att tvingas göra ännu ett besök ute på anläggningen”, säger Ulrik Petersen.
Kort tid efter besöket på MariagerFjord reningsverk investerade Ærø vand i 6st ISEmax-sensorer för mätning av både ammonium och nitrat (2st på varje anläggning) samt 3st Liquiline-transmittrar. Eftersom Ærø vand ändå var igång med att skaffa nya eltavlor valde de den DIN-skenamonterade versionen av transmitterplattformen.

Bättre kontroll med online-mätning

”Nu ska vi använda de nya sensorerna till att mäta dygnet runt sju dagar i veckan, därefter kan vi börja kontrollera vår luftning efter hur processen belastas”, berättar Ulrik Petersen.
Hittills har Endress+Hausers ISEmax-sensorer för ammonium- och nitratmätning installerats på två anläggningar och Ærø Vand har redan kunnat se en besparing på omkring 20 % på båda anläggningarna.
Henrik Kaagard Hansen, säljare på Endress+Hauser i Danmark, hjälpte Ærø att hitta den optimala lösningen.

”Det är en riktigt bra, noggrann och stabil lösning som Ærø Vand har fått”, säger Henrik Kaagaard Hansen. ”

”De jonselektiva sensorerna har hög noggrannhet och ett bra prisläge för optimering av nitrifikations/dentrifikationsprocessen. Tidigare referenser har också visat att man kan spara ca 20 % av energiförbrukningen vid luftningen. Det är helt klart att föredra att välja en jonselektiv sensor framför en analysator i dessa applikationer. Den mäter kontinuerligt utan fördröjning och är billigare i både inköp och drift”, fortsätter Henrik Kaagaard Hansen.

Ærø Vand ser nu fram emot att få webbrowsern i drift så att även Endress+Hauser får tillgång till reningsverket online.
”Att Endress+Hauser då kan se precis samma värden som jag själv ser på min Liquiline-transmitter i anläggningen är en stor fördel om vi behöver hjälp,”, avslutar Ulrik Petersen.