Enter at least 2 characters to start the search.

Förbättrar anläggningsutnyttjandet under hela livscykeln

Programvaror- och webbverktyg underlättar processen för EMS GmbH

Förutom stora industrikunder i Schwarza industripark levererar EMS GmbH elkraft, värme, processvatten samt tryckluft och kväve till många små och medelstora industrianläggningar. Programvaror- och webbverktyg från Endress+Hauser underlättar varje steg i processen för EMS GmbH, från projektering till underhåll.

Programvaror- och webbverktyg underlättar processen för EMS GmbH, ändå från projektering till underhåll. ©EMS Schwarza GmbH Germany

EMS Schwarza GmbH förbättrade anläggningsutnyttjandet genom hela livscykeln. (foto av A. Karlen)

Resultatet 

  • Enkelt och tillförlitligt val av instrument

  • Tidsbesparande inköp av instrument online

  • Central, digital hantering av instrumenten

  • Full transparens genom systemets hela livscykel

Kundens utmaning

All information om kraftverkets process och energidistribution samlas centralt. Förstklassig övervaknings- och styrteknik krävs för att säkerställa en tillförlitlig och störningsfri energiförsörjning för alla kunder.

Vår lösning 

Inom elektronisk mätning, styrning och reglering förlitar sig EMS GmbH på mätteknik, tjänster och lösningar från Endress+Hauser. Verktygen och lösningarna spelar en viktig roll i det dagliga arbetet. Med Endress+Hausers Applicator är det enkelt att välja och utforma mättekniken samtidigt som Online Shop är en praktisk informationsplattform som gör inköp av produkter snabbt och enkelt.

Drifts- och underhållsinformation samlas i W@M Enterprise

I driftfasen hanteras och konfigureras mätinstrumenten via FieldCare. All viktig information för elektronisk mät-, styr- och reglerteknik samlas i den centrala underhållsdatabasen W@M Enterprise.

Effektivt samarbete över alla processer

Data för ett system och dess komponenter börjar samlas från den första planeringsdagen och framåt. Från utformning, konstruktion och inköp av instrument till installation och idrifttagning och därefter drift och underhåll: i varje fas av livscykeln hos ett system och dess komponenter, krävs det information. W@M Life Cycle Management är en öppen och flexibel informationsplattform med mjukapplikationer och webbtjänster som hjälper användaren genom hela anläggningens livscykel.

De viktigaste stegen från projektmöte till lösning

Vid ett projektmöte mellan EMS GmbH och Endress+Hauser diskuterades direkta åtgärder för att optimera olika processer under anläggningens livscykel. EMS GmbH såg fördelarna med ett stöd genom livscykelns alla faser och bestämde sig för att välja Endress+Hausers lösning. Det börjar med att förenkla valet av mätteknik i projekteringsfasen med hjälp av Applicator och slutar med den centrala självadministrerande underhållsdatabasen W@M Enterprise.

Installation och utbildning på plats

Mjukvarumodulerna installeras av Endress+Hausers personal på plats. EMS personal får en utförlig utbildning så att de individuella verktygen kan användas direkt och på ett hållbart sätt.