Enter at least 2 characters to start the search.

Maximal effektivitet vid återvinning av materialrester

Optimera processens tillförlitlighet med Endress+Hauser

Perfekt planering och en stram tidsplan är oumbärligt vid återvinning av metallskrot. Lastfartyg, godståg och lastbilar levererar tonvis med metallskrot och åker därifrån med återvunnet stål av bästa kvalitet. Inom loppet av några få timmar utsätts det gamla metallskrotet för en brännhet behandling; tappningstemperaturer på över 1600 °C (2900 °F) i kraftfulla elektriska ljusbågsugnar, efterbehandling i pannugnar och efter det i gjutare. Slutligen spottar valsverket ut högkvalitativt stål.

BSE i Kehl utvecklar innovativa och effektiva anläggningar för stålverk över hela världen. ©Badische Stahl-Engineering GmbH

Resultatet

  • Tillförlitliga resultat i krävande miljöer med höga temperaturer

  • Hjälp med sökandet efter läckor

  • Styrning och analys av tryckluft, komprimerad naturgas, syre och vatten

  • Förbättrad mätteknik ökar effektiviteten av den kemiska energin in till ugnen

Badische Stahl-Engineering GmbH

"Under alla år har allting alltid fungerat perfekt i vårt samarbete med Endress+Hauser."

Peter Paul Ploner, vice vd
Commercial Department, Badische Stahl-Engineering GmbH

Kundens utmaning

Ett optimalt materialflöde är nödvändigt och varje enskilt steg i arbetsflödet måste vara rätt. För den energiintensiva driften av ett stålverk har processäkerhet, resurs- och energieffektivitet samt miljöpåverkan högsta prioritet. Utvecklingen av effektiva tekniker är väldigt viktigt ekonomiskt sett, eftersom energikostnaderna kan utgöra en tredjedel av den omsättning som är påverkbar i ett stålverk.

Det är här Badische Stahl-Engineering (BSE) kommer in i bilden: anläggningar och maskiner som under lång tid har testats under stränga förhållanden optimeras för användarna och levereras till stålverk över hela världen. Den starka uppfinningsandan och jakten på effektivare tekniker leder till att nya innovationer utvecklas.

Vår lösning

För att kunna optimera processtillförlitligheten med "High-tech, made by Badische Stahl-Engineering GmbH", spelar Endress+Hausers flödesmätare och tryck- och temperaturgivare en viktig roll. De utför sina uppgifter på ett tillförlitligt sätt i den krävande miljön med hög temperatur. De är också till hjälp i sökandet efter läckor samt vid styrning och analys av tryckluft, komprimerad naturgas, syre och vatten. Det hjälper till att förbättra effektiviteten av den kemiska energin in till ugnen.