Enter at least 2 characters to start the search.

Komplettera laboratorieanalys med inline-mätningar

Inline-instrumentering reducerar driftstopp, produkter som inte håller standarden och manuella stickprovstagningar

Lab-anställd inom livsmedelsindustrin gör manuellt stickprov i processen för analys i anläggningens laboratorium ©Endress+Hauser

För att säkerställa produktkvaliteten på olika punkter i processen förlitar sig livsmedelsanläggningar i dagsläget på laboratorieanalys av prov som tagits manuellt. Utmaningen med att förlita sig på laboratorieanalys är att den inte görs i realtid, det är tidskrävande, arbetsintensivt och lämnar utrymme för manuella fel. I den här artikeln visar vi exempel på hur instrumentering kan ersätta laboratorietester för kvalitetskontroll online, ge snabbare mätningar, möjliggöra omedelbar korrigering, och automatisera kvalitetskontrollsystemet.

Optimera kvaliteten och öka genomströmningen

Moderna inline-processanalysatorer och instrument kan på ett tillförlitligt sätt ersätta eller komplettera många av de mätningar som traditionellt sett görs i ett laboratorium. Att byta från offline till inline-mätningar minskar kostnaderna eftersom det eliminerar behovet av manuell provtagning och analys, och genom automatiseringen av mätprocessen får du samtidigt en förbättrad och stabilare process. Inline-mätning levererar resultat i realtid och gör det möjligt för automationssystemen att ständigt anpassa processparametrarna för att optimera kvaliteten och öka genomströmningen.