Enter at least 2 characters to start the search.

Testad för en högre grad av säkerhet

Endress+Hauser testcenter

Endress+Hausers instrument måste klara de mest ogynnsamma förhållanden och garantera full säkerhet även under extrema påfrestningar i den dagliga driften. Därför testas de i våra interna testcenter samt i ackrediterade laboratorium: Varken extrema temperatursvängningar, mekaniska påfrestningar, elektromagnetiska störningar eller medierna de kommer i kontakt med får skada instrumenten. De är explosionsskyddade och testade för elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakt