Enter at least 2 characters to start the search.

Processäkerhet med SIL-instrumentering

Processäkerhet baserad på SIL-certifierad fältinstrumentering med innovativ design

Industriella processer medför risker och kan förorsaka incidenter med allvarliga konsekvenser för människor eller miljön. Alla som arbetar med industriella processer måste förutse potentiella incidenter med hjälp av kontrollsystem med riskutvärdering. Alla processtyrningssystem, från grundläggande processkontroll till instrumentsäkerhetssystem, fungerar bara med tillförlitlig instrumentering. Det är därför som säkerhet har högsta prioritet i allt som vi gör, utvecklar och tillverkar. Vi hjälper våra kunder att lägga grunden för säkra processer.

Vad kan Endress+Hauser bidra med när det gäller säkerhet?

Ladda ner