Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Endress+Hauser i Reinach

Information om dataskydd

Enligt Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här nedan kan du hämta information om dataskyddet och lära dig mer om den lokala datatillsynsmyndigheten.
Här hittar du även våra kontaktuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten kontaktuppgifter:

Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter IMY (Integritetsskyddsmyndigheten):

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

E-mail: imy@imy.se

Dataskyddsombud hos Endress+Hauser AB:

Paula Claesson, Sundbybergsv 1, 171 73 SOLNA

E-mail: paula.claesson@endress.com

Dataskyddsrepresentant hos Endress+Hauser AB:

Andreas Blomstedt, Sundbybergsv 1, 171 73 SOLNA

E-mail: andreas.blomstedt@endress.com