Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Retur av instrument

Innan du returnerar en produkt skall en begäran om returnummer ske via returformuläret nedan.

När vi mottagit er begäran via det ifyllda formuläret nedan återkommer vi med ett returnummer samt ytterligare instruktioner.

Benefits

  • Registrera förfrågningar med en enkel process. Ett korrekt ifyllt returformulär hjälper oss till en snabbare och mer effektiv hantering av returnerade produkter

  • Med det erhållna returnumret förenklas vidare korrespondens i ärendet

  • Försäkra dig om säker hantering av dina returnerade Endress+Hauser instrument

Så här skickar du in dina instrument till oss:

Steg 1 Fyll i formuläret

Steg 2 Ni mottar ett mail med returnummer och vidare instruktioner

Contact

Downloads

    Declaration of De-Contamination

    Vid retur av produkt skall försändelsen märkas med Endress+Hauser's returnummer och kompletteras med ifylld "Declaration of De-Contamination".