Radarmätning med 80 GHz

En ny teknik för säkrare och mer tillförlitliga processer

Precisionsradarn Micropilot NMR81 har världens högsta noggrannhet för mätning av vätskenivåer med en sändningsfrekvens på 80 GHz. Radarn har utvecklats för precisionsnivåmätning i custody transfer-applikationer och är certifierad av oberoende testinstitut för detta ändamål. 80 GHz-teknikens fördelar:

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Micropilot NMR81 använder en fokuserad spridningsvinkel på 3°. En radar med en frekvens på 10 GHz och en antenn i samma storlek har en strålningsvinkel på 21°. Mätningen är mycket tillförlitlig eftersom radarstrålen kan undvika föremål såsom rör, värmeslingor eller bafflar monterade inne i tanken.

  • Den nya radarn ger generellt tillgång till ett större mätområde än andra mättekniker – med bibehållen noggrannhet. Micropilot NMR81, specialisten inom tank gauging, uppnår en maximal noggrannhet på ± 0,5 mm (± 1/32 tum) över mätområden på 30 m (98 fot).

Tack vare den smala utbredningen är det enklare att mäta ner till botten av en tank med 80 GHz-tekniken, då radarstrålen kan undvika för tidig kontakt med innerväggarna. Den nya radarn ger generellt tillgång till ett större mätområde än andra mättekniker – med bibehållen noggrannhet.