Användargränssnitt (HMI) för enhetlig drift

Snabb och enkel driftsättning av mätpunkterna med vårt standardiserade användargränssnitt

Enkelhet genom enhetlighet – Att ha olika enheter med olika mättekniker installerade i processen kan vara en utmaning när det gäller driftsättning, drift och underhåll. Med vårt enhetliga användargränssnitt (HMI) som driftkoncept kan vi hjälpa er att klara dessa utmaningar. Alla våra enheter har ett enhetligt användargränssnitt som underlättar det dagliga arbetet. Kortare tid för att sätta sig in i hur enheten fungerar sparar tid för utbildning och innebär att uppgifterna kan utföras effektivare.

Guidad parameterisering via ”'kom-igång”'-wizard för snabb och tillförlitlig grundinställning ©Endress+Hauser

Säker driftsättning med guidad parameterisering via "kom-igång"-wizards för snabb och tillförlitlig grundinställning (basic setup)

Fördelar

  • Snabb och säker driftsättning med intuitiv drift av enheterna oavsett vilken mätteknik som används (flöde, nivå, tryck, analys eller temperatur) med parameterisering via ”kom-igång”-wizard för snabb och tillförlitlig grundinställning

  • Ökad säkerhet för din process med tydliga symboler och texter för diagnostik och underhåll i enlighet med internationella standarder och stor tillförlitlighet i dina inställningar med enkla, tydliga meddelanden på lokalt språk

  • Underlätta det dagliga arbetet med uppgiftsorienterade åtgärder för drift och underhåll. Oavsett uppgift, kan du vara säker på att du kan utföra dem med hjälp av det lätthanterliga användargränssnittet.

  • Är du osäker på resultatet av dina åtgärder? För att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar ger en integrerad hjälpfunktion detaljerad information om åtgärden. Data lagras och finns tillgänglig för alla som har access-koder.

IT- och kommunikationsvärlden har visat att ett konsekvent gränssnitt har stor inverkan på den tid det tar att sätta sig in i, implementera och få ut maximalt av programvara eller elektroniska enheter. Vi har utvecklat vårt unika användargränssnitt (HMI) utifrån en noggrann, världsomspännande studie som identifierade våra kunders förväntningar. Oavsett om du står framför enheten eller i ett kontrollrum presenteras data på samma sätt. Du ser samma symboler på enheten som på datorn.