Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Optimera klinkerproduktionen

Integrerad online-övervakning och optimerad bränslehushållning förbättrar resultatet av klinkertillverkningen

Cementtillverkning är en energikrävande process och valet och mixen av primära och alternativa bränslen påverkar både miljön och processens ekonomi. Den totala energikostnaden kan vara 65–75 % av processkostnaderna. För att spara energi förvärmer moderna cementfabriker blandningen av råvaror innan de hamnar i brännugnen. Dessutom installeras sekundära flampunkter som använder alternativa bränslen för att minska energiproduktionen.

Mätning av tryck och temperatur hos smörjoljan i cementugnens kullager. ©Endress+Hauser

Fördelar i korthet

 • Minskar energikostnaderna markant

 • Förhindrar blockering i förvärmarens cykloner

 • Noggrann övervakning av kemiska processer i brännugnen

 • Optimerar brännarkapaciteten

 • Minskar giftiga avgasutsläpp för regelefterlevnad

Din utmaning

Pyro-processmomentet är allmänt känt som kärnan i cementtillverkningsprocessen. Det är vid det momentet cementtillverknings största kostnader uppstår, men det är också där det finns flest möjligheter för processförbättring. De huvudsakliga utmaningarna för detta moment i klinkertillverkningen är att förhindra blockeringar i förvärmaren, att mäta processen noggrant och att maximera produktionen i den heta och stränga miljön.

Vår lösning

För bästa resultat i klinkertillverkningsprocessen erbjuder Endress+Hauser ett integrerat paket som optimerar energieffektiviteten. Rätt kombination av instrumentering (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M) gör hela skillnaden. Vår heltäckande serviceportfölj bidrar också till att stödja dig lokalt för att säkerställa tillgängligheten i din anläggning.

Applikationsdetaljer 1

 • Blockeringar i cyklonen upptäcks med hjälp av tryckgivaren Cerabar S

 • Mätning av processtemperatur med termoelementen Omnigrad S NiCo (Nickel kobolt) eller SiN (Kiselnitrid) som är utrustade med snabbsvarande datatransmittrar

 • Mätning av tryckfall vid den roterande ugnens ovansida med Deltabar S differentialtryckgivare

 • Gränsvärdesövervakning vid kylarens avloppstrattar med Solicap S kapacitansgivare för höga temperaturer eller Soliwave M icke-störande mikrovågsgivare

Optimerat paket för bränslehushållning i brännugnar

 • Nivåmätning i oljetankar med Micropilot M radar för fria utrymmen

 • Massflödesmätning av tung olja med Promass F Coriolis

 • Memograph M RSG40 Övervakning av ångpannor för värmning av spillolja

 • Prosonic S ultraljudssystem för nivåmätning av kol in silor

 • Levelflex M guidad nivåradar för tankar med farligt sekundärbränsle

 • Nivågränsdetektering för sekundärbränsle med Soliwave M mikrovågsbarriär

 • Mätning av natur- eller biogas med Promass Coriolis eller T-Mass 65 termisk flödesmätare

Nyckelfaktorer för att hålla processen igång

 • Mätning av ackumulerat material i förvärmningskamrarna för att förhindra blockering

 • Noggrann reglering av temperatur och tryck i alla cyklonkammare

 • Beräkning av retentionstiden för klinker i förvärmaren och i brännugnen

 • Mätning av koldioxidgasutsläpp, rening av kväveoxidgas och avsvavling

 • Uppnå klinkerkylning med hjälp av luft som blåses i tvärström genom ett klinkerlager