Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Den nya produktgenerationen Proline 300/500

Flödesmätning för framtiden
- Proline 300/500

Välj nya generationens flödesmätare för ännu högre säkerhet, produktkvalitet och processtillgänglighet i din anläggning

I nästan 40 år har Endress+Hauser erbjudit ett av världens mest heltäckande produktsortiment för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga. Det är i hög grad de populära Proline-flödesmätarna som har bidragit till framgångarna. Nu lanseras en helt ny generation Proline-mätare med unika funktioner för att säkerställa ännu högre säkerhet, produktkvalitet och processtillgänglighet.

Benefits

  • Uppfyller alla branschspecifika krav. Proline 300/500 är idag tillgänglig i Promassflödesmätare (Coriolis) och Promagflödesmätare (elektromagnetisk), som är beprövade och testade under årtionden

  • Snabb driftsättning - enkel och intuitiv via display, webbserver, WLAN, eller fältbussar

  • Maximal driftsäkerhet - utvecklad i enlighet med IEC 61508 (SIL), egenverifiering "Heartbeat Technology" uppfyller kraven på spårbar verifiering enligt ISO 9001 (attesterat av TÜV), omfattande och kontinuerlig självdiagnostik med felmeddelande enligt NAMUR NE107

  • Sömlös systemintegration - en mängd olika fältbusstekniker såsom HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET

  • Minskad komplexitet och varians - fritt konfigurerbar I/O

Högre krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet

Inom många branscher ställs det allt högre krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Processoperatörer kämpar med högre omkostnader och ökat tryck från konkurrenterna. Därutöver är det omöjligt att låta "Industri 4.0" passera obemärkt förbi, med alla de nya möjligheter till digital sammanlänkning som vinner mer och mer mark inom processautomation. Utifrån dessa förutsättningar påbörjades vidareutvecklingen av de populära Proline-flödesmätarna.

Multivariabel och sensorer av hög kvalitet

Som en modern och avancerad transmitter kan Proline 300/500 kombineras fritt med alla Promassflödesmätare (Coriolis) och Promagflödesmätare (elektromagnetisk). Beroende på mätprincip kan flera processvariabler mätas samtidigt med ett och samma instrument. Med mätprincipen Coriolis går det att mäta massflöde, volymflöde, densitet, koncentration, viskositet eller temperatur, medan den elektromagnetiska mätprincipen kan mäta volymflöde, temperatur och konduktivitet.

I enlighet med SIL

Proline 300/500 har utvecklats i enlighet med SIL (IEC 61508) och garanterar därmed maximal säkerhet under drift. Varningsmeddelanden på displayen är i enlighet med NAMUR NE107 vilket ökar driftsäkerheten eftersom de omedelbart och med stor tydlighet visar om ett instrument är defekt eller mäter utanför de fördefinierade specifikationerna.

Samtliga Proline 300/500 kontrolleras av ackrediterade och fullt spårbara kalibreringsriggar (ISO/IEC 17025) före leverans. Sensorernas robusta konstruktion garanterar också en optimal mätning, även under besvärliga processförhållanden.

Mer information och ökad tillgänglighet

Proline 300/500 är utrustad med unika funktioner som ger användaren inblick i processen. Det är inte enbart möjligt att hämta instrument-, diagnostik-, service- och processdata via kontrollrummet, utan samma information finns nu också tillgänglig direkt i fält tack vare en integrerad webbserver inuti instrumentet. Det gör det möjligt att direktansluta till en bärbar dator utan behov av ytterligare hård- eller mjukvara. Omfattande fjärråtkomst av data är också möjlig via trådlöst WLAN, något som kommer att förenkla framtida service och underhåll.

Med Endress+Hauser sofistikerade datalagringskoncept HistoROM, sparas data automatiskt. Det innebär till exempel att konfigurationen för ett mätinstrument lagras automatiskt efter ett servicebesök.

Heartbeat Technology – ditt fönster mot processen

Med Heartbeat Technology erbjuder de nya Proline unika diagnostikmöjligheter, från mätrör till utsignal. Den unika teknologin gör det möjligt att utföra en certifierad och spårbar intern verifiering enligt ISO 9001, inga externa verktyg krävs. Verifiering kan startas via fjärråtkomst och utan någon påverkan på processen. Användaren kan snabbt få dokumentation på att mätaren överensstämmer med specifikationerna, vilket minskar risker och säkerställer produktkvaliten. Det gör det samtidigt möjligt att förlänga kalibreringscykeln på kritiska mätpunkter, vilket sparar både tid och pengar.

Förberedd för Industri 4.0

Proline 300/500 har ett mycket stort urval av signalutgångar och protokoll: HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP och PROFINET. Detta säkerställer att alla flödesmätare från Endress+Hauser enkelt och problemfritt kan integreras i befintliga infrastrukturer eller automationssystem. Tack vare det konstanta flödet av diagnostik och mätdata – från flödesmätaren till processens styrsystem – erbjuds operatören nya möjligheter som säkerställer en säker och omfattande processtyrning.

Den nya generationen flödesmätare - Proline 300/500 ©Endress+Hauser
Flödesmätning för framtiden - Proline 300/500 ©Endress+Hauser
De nya flödesmätarna Proline 300/500 förser operatörerna med omfattande diagnostik samt process- och mätadata.. ©Endress+Hauser

Downloads

    Proline 300_500_sv.pdf