Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
PromagW400 0DN FullBore WW

Promag W 300/400/500 för obegränsad mätning

Världens första magmätare som mäter flöde oberoende av flödesprofil och monteringsplats med maximal tillförlitlighet

Inom vatten- och avloppsvattenindustrin är hög mätnoggrannhet oumbärligt för optimal processkontroll. En mängd faktorer, t.ex. ett tätt rörledningsnätverk eller hinder i röret, orsakar turbulens i strömningarna, vilket påverkar noggrannheten. Promag W från Endress+Hauser med ”tillvalet 0xDN full bore” är den enda i världen i sitt slag som har en lösning för denna utmaning med maximal tillförlitlighet utan förstrypning och därmed utan tryckförlust.

Benefits

  • Tillförlitlig mätprestanda oberoende av flödesprofil

  • Den första och enda elektromagnetiska flödesmätaren som inte har några krav på raksträckor med fullt genomlopp (0 x DN) och därmed ingen tryckförlust

  • Perfekt lösning för montering i utrymmesbegränsade installationer, t.ex. på skiddar; särskilt efter armatur och andra hinder som orsakar turbulens i röret

Innovativ analys av mätsignal

Det nya och innovativa mätkonceptet Promag W (0xDN) innehåller flera mätelektroder som detekterar flödet. Detta genererar betydligt mer mätdata än standardenheter. Tillsammans med de förfinade signalanalyserna är tillförlitliga mätresultat möjliga även vid turbulens.

Flexibel montering utan tryckförlust

Vid turbulens i flödet behövde anläggningsoperatörer tidigare antingen rätta sig efter de rekommenderade raksträckor före och efter enhet eller använda sig av ett mätrör med förstrypning som dämpar turbulens. Ibland är utrymmet begränsat och ett mätrör med förstrypning genrerar tryckförluster som innebär högre energiförbrukning och kostnader för anläggningsoperatören.
Med det nya tillvalet ”0 DN full bore” kan tillförlitliga mätvärden, flexibel montering och kostnadseffektiv drift nu enkelt kombineras.

Transmitterteknologi för sömlös systemintegration

Promag W kan kombineras med olika transmittrar: som en kompakt (Proline 300/400) eller separerad version (Proline 400/500) med upp till fyra I/Os: Den digitala signalbehandlingen börjar i den intelligenta sensorn och utgör grunden för en tillförlitlig, exakt mätning. Full åtkomst till alla mätdata inklusive diagnostikdata som inhämtats av Heartbeat Technology är primärt tillgängligt via digital kommnikation. Viss diagnostik är även möjlig att inhämta via analoga signaler.