Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Effekterna av coronavirus pandemin

Kund- och partnerinformation från Endress+Hauser koncernen gällande coronavirus-pandemin.

Vaccinationen mot coronaviruset går framåt över hela världen. Ändå fortsätter virusmutationer och regionala utbrott att driva på pandemin. De indirekta effekterna är nu särskilt
tydligt i globala leveranskedjor genom flaskhalsar i materialförsörjning, begränsningar i leveranslogistik eller resebegränsningar. Endress+Hauser svarar på denna utveckling med omfattande åtgärder. Vårt mål är att ge våra kunder bästa möjliga support och samtidigt skydda människors hälsa. Den nuvarande situationen är följande:

Möjlighet att leverera och materialtillgänglighet

 • Generellt kan vi leverera över hela världen; vårt globala produktionsnätverk är igång.

 • Flaskhalsar i produktionen och störningar från leverantörernas sida påverkar material och komponenttillgänglighet på världsmarknaden.

 • Logistikleverantörernas begränsade kapacitet leder till längre transittider och högre kostnader.

 • Vi är i kontinuerlig kontakt med våra partners för att förhindra problem.

 • Vid längre leveranstider och transittider informerar och stöder våra säljcenter drabbade kunder.

Sälj och service

 • Våra anställda besöker och träffar kunder i enlighet med gällande regler som råder.

 • Dina sälj- och servicekontakter är tillgängliga som vanligt, även när de arbetar hemifrån.

 • Med ett konto på endress.com, kan alla kunder söka leveranser, få prisuppgifter, leveranstider och beställa produkter.

 • Teknisk information, ritningar, dokument etc. kan när som helst laddas ner från endress.com.

 • Vi supportar kunder med serviceproblem på distans med Smart Support och Visual Support.

Åtgärder för att skydda mot Covid-19

 • Vi uppmuntrar våra anställda att vaccinera sig mot coronaviruset och stödja lokala vaccinationskampanjer.

 • Vi har effektiva åtgärder mot infektion på arbetsplatsen.

 • Skyddskoncept anpassade till lokala regler finns vid möten och konferenser med interna och externa deltagare.

 • En arbetsgrupp samordnar tillvägagångssättet för alla Endress+Hauser -koncernens företag.

Utmaningar

När det gäller utmaningarna med störningar i leveranskedjan ber vi våra kunder att beställa så tidigt som möjligt och vid behov även inkludera oss tidigt i beställningsprocessen. Genom att göra det hjälper du oss att säkerställa tillförlitligheten och leveranstiden som du har förväntat dig.