Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Högre driftsäkerhet och bättre ekonomi med guidad radar

Tekniska Verken i Kiruna hittade en ny modernare lösning

Tekniska Verken i Kiruna hade tidigare ständiga läckage på sin by-pass med differenstryckgivare som mätte nivån i ångdomen. Lösningen blev att investera i en helt ny by-pass med inbyggd guidad radar. Resultatet blev högre driftsäkerhet och tillförlitlighet och inte minst i bättre ekonomi tack vare ett minimerat underhållsbehov.

Efter att ha investerat i en ny by-pass med inbyggd guidad radar har man bl.a. uppnått högre driftsäkerhet.

Tekniska Verkens nya by-pass med guidad radar resulterade i:

  • Bättre ekonomi tack vare ett minskat underhållsbehov

  • Högre driftsäkerhet och tillförlitlighet

  • En ny modernare lösning

“Vi behövde hitta en ny och modernare lösning”, säger Per Björnström, systemingenjör på Tekniska Verken i Kiruna AB.

"Vi har fått en helhetslösning med bättre och mer tillförlitliga värden än med differenstryckgivare, vilket gjort att driftsäkerheten på vår anläggning har höjts”

Per Björnström, Systemingenjör
Tekniska Verken i Kiruna AB

”Vi använder by-passystemet till vår avfallsförbränningspanna för energiproduktion. Med hjälp av detta kan vi mäta och styra vattennivån i ångdomen som förser pannan med vatten, samtidigt måste instrumentet klara 160 bar som pannan är klassad till. Vi har även andra system för att kunna avbryta eldningen, men det här instrumentet är det viktigaste för att mäta vattennivån", förklarar Per Björnström, systemingenjör på Tekniska Verken.

Ständiga läckage

På Tekniska Verken i Kiruna mätte man sen många år tillbaka nivån i ångdomen med differenstryckgivare och ett by-passystem med nivåställ på tankens utsida. ”Vi hade dock mycket problem med utrustningen. Det var ständiga läckage på by-passanläggningen och vi fick köpa reparationssatser allt som oftast. Dessutom gav den inte riktigt tillförlitliga värden och det var svårt att se vätskenivån i nivåstället. Vi behövde därför hitta en ny och modernare lösning”, berättar Per Björnström.

Komplett lösning

Efter att ha tittat runt på marknanden beslutade man sig för att investera i Endress+Hauser’s by-passystem med inbyggd guidad radar Levelflex FMP54 samt nivåställ. ”Vid igångkörningen så avvek våra uppmätta värden från det tidigare nivåstället”, berättar Mikael Sahlin, projektingenjör på Endress+Hauser. ”Efter noggranna kontroller och uppmätningar kunde vi konstatera att vårt system visade rätt, mätningen hade förbättrats. Med Levelflex FMP54 får man noggranna och tillförlitliga mätvärden och det krävs inte lika många mätare som tidigare, vilket ger ökad säkerhet och en bättre kontroll”.

Levelflex FMP54 är avsedd för alla typer av by-passmätning och används bland annat inom olje-, kemi- och kraftindustrin. Endress+Hauser’s bypassystem fungerar för alla typer av mätningar; från en enkel nivåindikering till redundant avancerad skiljeytsmätning. Systemet är också godkänt för mätning i ångdom (EN 12952/12953). Allt levereras tillsammans med en komplett dokumentation bestående av bl.a. engineering och CAD-ritningar, kalibreringscertifikat samt material och trycktestintyg.

Bättre och mer tillförlitliga värden

"Vi har kört med det här systemet i två år nu och det fungerar mycket bra. Vi har fått en helhetslösning med mer tillförlitliga värden än med differenstryckgivare, vilket gjort att driftsäkerheten har höjts. Det är också enklare att läsa av vätskenivån – dels visuellt vid ångdomen med hjälp av de tydliga vridelementen för nivåindikering, dels direkt i vårt system i kontrollrummet. Med hjälp av vårt styrsystem kan vi enkelt sätta nivån och snabbt bryta förbränningen om något skulle gå fel och vi slipper de dryga underhållskostnader som det förra systemet förde med sig”, säger Per Björnström.