Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Preem förbättrar temperaturövervakningen i
MHC-reaktorer

Uppgraderar med Octoplus multipoint termoelement från Endress+Hauser

Preems raffinaderi i Lysekil har förbättrat processen och säkerheten genom att utrusta en av sina MHC-reaktorer med Octoplus multipoint termoelement från Endress+Hauser. Den bläckfiskliknande mätaren med sina många mätpunkter fördelade runt om i reaktorn ger bättre kontroll över processen; hot spots upptäcks och kritiska situationer kan undvikas.

Preem utrustar en av sina MHC-reaktorer med Octoplus multipoint termoelement från Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Förbättrad temperaturövervakning ger bättre kontroll och ökad säkerhet

  • Skräddarsydd temperaturövervakning inne i reaktorerna ger bättre kontroll av processen och ökad säkerhet; hot spots upptäcks och kritiska situationer kan undvikas.

  • Driftpersonalen i kontrollrummet kan hela tiden följa temperaturen inne i reaktorn, vilket är viktigt för processen.

  • Tryckkammaren som sitter på anslutningsflänsen förhindrar och begränsar ett eventuellt läckage som kan uppstå om termoelementet av någon anledning skulle gå sönder och ser till att skadan inte sprider sig till atmosfären och resten av sensorerna.

  • Med förbättrad temperaturövervakning kan man förse katalysatorleverantören med bättre processdata. De kan då i sin tur ta fram optimala rekommendationer, speciellt i slutskedet av katalysatorcykeln när temperaturerna är höga.

  • Den skräddarsydda temperaturlösningen Octoplus multipoint liknar en bläckfisk med tentakler som mäter temperaturen på ett flertal olika ställen inne i reaktorn. Produkten är utvecklad för reaktorer och tankar där man har behov av ett flertal mätpunkter med enbart en processanslutning tillgänglig.

Octoplus Multipoint installeras på en befintlig anslutning

”Nu kan driftpersonalen i kontrollrummet hela tiden följa temperaturen inne i reaktorn”

Projektingenjör Stefan Karlsson
Preem

”Vårt samarbete med Preem inom temperaturmätning startade för fem år sen”, berättar Rita Refvik, produktchef på Endress+Hauser. "Preem tog kontakt med oss för att de ville kunna mäta temperaturen inne i två av sina reaktorer”.

Stefan Karlsson, projektingenjör på Preem var ansvarig för projektet.
”Det gällde våra MHC-reaktorer (Mild Hydro Cracking) som används för avsvavling av kolväte.
I reaktorerna används vätgas och en speciellt framtagen reaktormassa för att öka produktutbytet.

Reaktorerna saknade temperaturmätning i katalysatorbäddarna och man kunde därför inte se om vätskedistributionen inne i reaktorn var riktig eller om det fanns några dolda hotspots”, förklarar Stefan Karlsson.

Vid katalysatorbyte såg man hur koksbildning hade orsakat kanaler i katalysatorbädden. Man upptäckte även begynnande och oväntade exoterma reaktioner i reaktorn vilken endast gick att se på utloppstemperaturen. Hur höga temperaturer som katalysatorn utsatts för visste man inte.

Vid nedsläckning för katalysatorbyte var ett annat återkommande problem att temperaturen i bädden var för hög efter att tömningsarbetet påbörjats. Dyrbar tid gick därmed till spillo.

Med termoelement i toppen och botten samt i höjdled av katalysatorbädden hoppades man att situationen skulle förbättras. Med temperaturövervakning ville man också kunna ge bättre processdata till katalysatorleverantören. Då kan de i sin tur ta fram optimala rekommendationer, speciellt i slutskedet av katalysatorcykeln när temperaturerna är höga.

Ett flertal mätpunkter

Endress+Hausers temperaturlösning heter Octoplus multipoint och som namnet antyder fungerar systemet som en bläckfisk med flera tentakler som mäter temperaturen på ett flertal olika ställen. Produkten är främst utvecklad för att användas i reaktorer och tankar inom kemisk industri och inom raffinaderier där man har behov av ett flertal mätpunkter med enbart en processanslutning tillgänglig.

”I grunden är det en standardprodukt som anpassas utifrån varje kund. Hos Preem tog vi fram en Octoplus multipoint med 27 mätpunkter, samtliga skräddarsydda i längd efter var de ska fästas. Den längsta sensorn till Preems reaktor är 21 meter lång”, berättar Rita Refvik.

Bra lösning för processen och säkerheten

I maj installerades termoelementet i R2401, som är en av reaktorerna på MHC.

”Montaget utfördes av lokala entreprenörer under övervakning av ingenjörer från Endress+Hauser. Temperaturgivarna fördes in i reaktorn via reaktorns ena dumpnozzle, fästes i dess fläns och monterades i distributionsbottnar”, berättar Stefan Karlsson

Preem har köpt ytterligare en Octoplus multipoint som ska installeras i den andra MHC-reaktorn vid nästa planerade driftstopp.

Tryckkammaren av avgörande betydelse

"Vi valde till stor del Endress+Hausers mätare för tryckkammaren som sitter på anslutningsflänsen. Tryckkammaren förhindrar och begränsar ett eventuellt läckage som kan uppstå om termoelementet av någon anledning skulle gå sönder och ser till att skadan inte sprider sig till atmosfären och resten av sensorerna.

Vi är hittills mycket nöjda med lösningen och vårt samarbete med Endress+Hauser. Nu kan driftpersonalen i kontrollrummet hela tiden följa temperaturen inne i reaktorn, vilket är viktigt för processen.Vi vill även utnyttja katalysatorn så länge som möjligt, och för säkerheten”, avslutar Stefan Karlsson.