Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Noggrannhet och snabb svarstid i fokus

Av Jesper Israelsen, frilansjournalist

När den store danske tillverkaren av naturliga tillsatser, Christian Hansen ska kontrollera cirkulationstemperaturen i sina stora processanläggningar där bakteriekulturer till bl.a. livsmedelsindustrin framställs, använder de sig gärna av Endress+Hauser’s temperaturgivare. Nyligen installerade man 25 st ”iTherm TM411” i sin produktion på Avedøre Holme, söder om Köpenhamn.

©Endress+Hauser

Precision och snabb kalibrering

  • Med TM411 kommer sensorn närmare processen och det ger bättre noggrannhet och bättre svarstid på mätningen

  • Noggrannheten i mätaren är viktig när mätaren ska kalibreras och här harTM411 också visat bra resultat med en avvikelse under 0,1 °C, både med och utan skyddsficka.

  • Med hjälp av en särskild anslutning, en sk. QuickNeck, hos TM411, kan man lägga skyddsfickan åt sidan i processen och kalibrera enbart mätaren utan att behöva använda några verktyg.

  • När mätaren är monterad i skyddsficka betyder det att man inte behöver stoppa driften vid kalibrering. Vid kalibrering kan man därför faktiskt spara en CIP rengöring i anläggningen,till skillnad från när man använder en mätare direkt i processen”

TM411 - för ultrasnabb temperaturmätning

När danska Chr. Hansen ska kontrollera cirkulationstemperaturen i de stora processanläggningar där bakteriekulturer till bl.a. livsmedelsindustrin framställs, använder de sig gärna av Endress+Hauser’s temperaturgivare.

Med noggranhet och snabb svarstid i fokus

En mycket noggrann temperaturkontroll och en snabb svarstid vid variationer i temperaturen är A och O för Chr. Hansen, när de producerar de stora mängder bakteriekulturer som sedermera ska används av några av världens största livsmedelsproducenter (t.ex. Danoe och Nestlé). Bakteriekulturerna kan användas för att framställa sura mjölkprodukter t.ex. yoghurt, men också för andra typer av livsmedel.

Temperaturmätning

Tommy Mikkelsen arbetar som metrologiansvarig på Chr. Hansen och det är hans ansvar att instrumenten uppfyller de stränga kvalitetskrav, som råder i företagets stora processanläggning. Själv vill han dock helst använda det mer vardagliga begreppet ”kvalitetstekniker” om sig själv, för som han säger, det är ju det som det faktiskt handlar om. Han har utfört omfattande tester av Endress+Hauser’s nya temperaturgivare iTherm TM411 – och det med övertygande resultat.

Före jäsningsprocessen som sker i stora jäsningstankar, genomgår bakteriekulturen ett värmebehandlingssteg (UHT=ultrahög temperatur, där temperaturen måste vara över 139 °C) för att minska mängden spårämnen och för att uppnå en längre hållbarhetstid.

”Om temperaturen sjunker måste mer värme tillföras till processen så fort som möjligt, annars riskerar man att hela batchen måste destrueras. Genom att övervaka temperaturgivaren direkt på UHT’en kan man undvika kontaminering av produkten och det ger en kvalitetsförbättring av hela processen”, berättar Tommy Mikkelsen.

Svarstiden av stor betydelse

"Svarstiden för temperaturgivarna är helt avgörande för oss för att vi ska kunna hålla en konstant temperatur i anläggningen och där har Endress+Hauser’s nya temperaturgivare visat sig effektiv. Vi har haft problem med svarstiden på några av de mätare vi använt oss av de senaste sex-sju åren. Men vi kom på att temperaturgivarnas konstruktion har stor påverkan. Om t.ex. PT100- sensorn har en anslutning med mycket material, så får den också en längre svarstid. Med TM411 kommer sensorn närmare processen och det ger bättre noggrannhet och bättre svarstid på mätningen", förklarar Tommy Mikkelsen.

Han har själv genomfört ett test med tre ”generationer” av Endress+Hauser’s temperaturmätare, där reaktionstiden mellan 142 och 138 grader har gått från 12 till 9, till nu bara 5 sekunder. Testet är baserat på avkylning i luft. En annan viktig sak är noggrannheten i mätaren när mätaren ska kalibreras, vilket normalt sker ett par gånger om året. Tommy Mikkelsen har testat mätaren med eller utan skyddsficka (den del som sitter kvar när temperaturgivaren monteras bort). Här har TM411 också visat bra resultat, med en avvikelse under 0,1 °C, både med och utan skyddsficka.

Speciell anslutning reducerar antal mantimmar

"Där till kommer att hanteringstiden mätt i mantimmar reduceras. Själva kalibreringen tar ju sin tid, men med hjälp av en särskild anslutning (QuickNeck) som TM411 har, kan man lägga skyddsfickan åt sidan i processen och kalibrera enbart mätaren utan att behöva använda några verktyg. När mätaren är monterad i skyddsficka betyder det att man inte behöver stoppa driften. När man ska kalibrera kan man därmed faktiskt spara en CIP rengöring (rensning, red.) i anläggningen till skillnad från när man använder en mätare direkt i processen”, avslutar den entusiastiske kvalitetsteknikern.