Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Vi vill veta vad du tycker!

För att kunna lära oss av våra misstag vill vi gärna att du berättar om du anser att vi har gjort något fel.

Vi värdesätter dina synpunkter. De hjälper oss att förbättra våra produkter, våra tjänster och våra affärsprocesser. Om du är missnöjd med Endress+Hauser vill vi gärna veta det. Ring oss eller fyll i formuläret nedan och beskriv ditt ärende. När vi mottar ditt formulär kommer vi att behandla den med högsta prioritet.
Om du behöver omedelbar support, vänligen kontakta vår växel: 08-555 116 00.

Benefits

  • För att kunna lära oss av våra misstag vill vi gärna att du berättar om du anser att vi har gjort något fel. Dina synpunkter är viktiga för oss!