Vatten allt mer en bristvara

Efterfrågan ökar på applikationer som säkerställer en kostnads- och tidsbesparande drift.

Oavsett om det gäller dricksvatten, industrivatten eller avloppsvatten så har vatten blivit en bristvara på grund av den globala befolkningstillväxten. Efterfrågan ökar på applikationer som säkerställer en kostnads- och tidsbesparande drift. Flödesmätare Promag 400 erbjuder unika fördelar i just denna typ av applikationer och de viktiga krav som ställs av VA-industrin t.ex. noggrannhet, godkännanden, fjärrdrift och datasäkerhet, uppfylls utan några som helst kompromisser av mätaren.

Fördelar

  • Enheten behöver inte demonteras - sparar tid och håller driften igång

  • Verifieringsrapporter skapas via webbservrar eller asset management systems

  • Fullständig dokumentation av mätinstrumentens prestanda

  • Verifikationsresultaten sparas automatiskt direkt i mätaren

En nätverkskabel är allt som behövs

Mätaren har en inbyggd standard-webbserver som ger unika servicemöjligheter. Med enbart en nätverkskabel mellan mätaren och din dator kommer du åt all servicedata direkt i datorn och du slipper stoppa driften för att nå informationen i själva mätaren. Den integrerade webbservern ger:

  • Enkel åtkomst till enheten och diagnostikdata

  • Konfigurering av funktioner på plats utan behov av ytterligare interfaces

  • Upp- och nedladdning av konfigurationsdata för driftsättning av andra identiska mätpunkter

Uppfyll spårbarhetskraven i ISO 9001 utan driftsstopp

Inom vattenindustrin är hög precision och maximal tillförlitlighet oumbärligt för de mätpunkter som är relevanta för kvaliteten. Heartbeat Technology™ är en ny funktion, integrerad i Proline elektroniken, som möjliggör kontinuerlig diagnostik samt omfattande verifiering av enheten. Med Hearbeat Technology™ är det möjligt att uppfylla spårbarhetskraven i ISO 9001 utan att behöva stoppa driften.

Sensorer för alla applikationer

Det finns tre sensorer att välja mellan; Promag L, W och D. Samtliga har internationella godkännanden för dricksvatten samt för debitering i enlighet med vattenmätning-standarderna OIML R49 och MI-001. Som en helsvetsad version i IP68 kapsling och certifierade med korrosionsskydd (EN ISO 12944), erbjuder Promag W sensorn den unika möjligheten till långsiktig installation under vatten och under mark, i en saltlösning miljö eller i områden med kraftigt varierande luftfuktighet eller temperatur.

©Endress+Hauser