Optimera luftningen i avloppsvattenreningen

Spara upp till 30 % av energikostnaden genom att använda online-mätning för styrning av luftningsprocesser

De som driver vattenreningsverk står inför enorma utmaningar. En utmaning är att hålla ett öga på vattenkostnaderna samtidigt som lagstiftningen ställer allt högre krav. En av huvudfaktorerna som driver upp kostnaderna är energiförbrukningen. Dessutom står luftningsprocesserna för 60 % av reningsverkets totala energiförbrukning. Många anläggningar har redan uppvisat påtagligt minskade utsläpp och sänkta energikostnader på upp till 30 % genom att använda online-mätning av syre och näringsämnen.

Vårt erbjudande

För att åstadkomma en tillförlitlig biologisk process måste man säkerställa en optimal miljö för bakterierna. Viktiga parametrar är syre, pH och temperatur samt uppslammade solida ämnen som indikerar bakteriekoncentrationen i bassängen. Med avancerad övervakning av de bakteriologiska processerna utifrån syre, ammoniak och nitrat kan man uppfylla strikta regelverk och samtidigt optimera energiförbrukningen.

 • Styrning av luftningsprocessen för att minska förbrukningen av energi och kemikalier

 • Bättre styrning av nitrifikationsprocessen för att minska förbrukningen av ammonium

 • Optimerad energiförbrukning i blåsmaskinen tack vare exakt syremätning

Mer information om vattenrening och luftning

Vattenreningsprocess ©Endress+Hauser
Biologisk rening ©Endress+Hauser

Applikationer

Biologisk process

Tillförlitlig biologisk process

Automation är en nödvändighet för att kunna driva ett modernt reningsverk på ett säkert och effektivt sätt. Vår lösning minskar komplexiteten för alla nödvändiga analysmätpunkter i luftningsprocessen. Den omfattar en flerkanalstransmitter som hanterar upp till 8 mätpunkter för samma eller olika parametrar. Enkel driftsättning, kalibrering, service och öppna kommunikationsgränssnitt underlättar integration och drift.

Ammoniaksensor i en applikation för styrning av luftningsprocesser.

Reduktion av ammonium

Det första steget för att avlägsna kväve kallas nitrifikation. Den övervakas exakt genom reduktion av ammonium. Om processtörningar upptäcks i ett tidigt skeende kan operatören agera snabbare. Typkraven vid ammoniummätning är en tillförlitlig sensor med hög repeterbarhet, litet behov av underhåll och förbrukningsmaterial samt enkel manövrering. Dessutom kan du optimera dina kostnader under livscykeln på grund av minskade förbrukningskostnader.

Liquiline-station på ett reningsverk

Syre – grundläggande för processen

Syresättningen kan styras genom att jämföra syrekoncentrationen och med börvärdet för syre. Vanliga krav på syremätning är tillförlitliga och korrekta resultat, obetydligt underhåll, snabb svarstid och ingen påverkan av luftbubblor. Med våra optiska och amperometriska givare får du mer flexibilitet för individuella behov.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Endress+Hauser erbjuder ett komplett instrumenteringsutbud med avseende på mätprinciper och portfölj. I kombination med moderna och avancerade digitala teknologier kan även komplexa reningsprocesser övervakas med tillförlitlighet och exakthet, vilket ökar effektiviteten och minskar kostnaderna. I slutändan kan våra servicetekniker även hjälpa dig med heltäckande tjänster såsom spårbar och ackrediterad kalibrering och anläggningsrevisioner över verkets hela livscykel.

 • 30 %

  av energikostnaderna kan sparas in med vår lösning för styrning av luftningsprocesser

 • 7000+

  patent och patentapplikationer

 • 10 miljoner

  enheter installerade i världen