Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser i Sverige och Valmet inleder samarbete inom VA och biogas

Bredare produktutbud, närmare kunderna

Publication date: 19.10.2016

Samarbete för bättre service

"Vatten- och avloppsindustrin är ett fokusområde för Endress+Hauser. Det nya samarbetet med Valmet gör vårt erbjudande till VA-kunderna ännu starkare, då Valmets produkter kompletterar vårt breda sortiment av instrument, lösningar och servicetjänster. Med applikationskunskap, avancerad teknik och kunnig personal hjälper vi vatten- och avloppsindustrin att förbättra och optimera sina processer", säger Tomas Karlsson, försäljningschef på Endress+Hauser AB.

"Lösningar för avloppsbranschen är ett tillväxtområde för Valmets automationsverksamhet, och genom ett samarbete med Endress+Hauser i Sverige öppnar vi för goda säljmöjligheter på den svenska avloppsvattenmarknaden. Valmet har omfattande expertis och avancerad teknik inom automation, något vi nu kan kombinera med vår nya samarbetspartners utmärkta lokala kontaktnät och erfarenheter", säger Heli Karaila, affärsansvarig för avloppsområdet på Valmet.

Om Valmet

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Deras starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar. 
 Läs mer om Valmets erbjudande till VA- och biogasbranschen >>>

Kontakt

Ulf Johansson, Försäljningsingenjör, Endress+Hauser AB
Tel: 011-444 68 71

Read more about similar topics:

Downloads

    Broschyr Avloppsvatten.pdf

    Broschyr Dricksvatten.pdf

    Broschyr Energibesparing i avloppsreningsverk.pdf

Press list

Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.