Enter at least 2 characters to start the search.

Produktionen av Liquiline: högautomatiserad tillverkning

En hög grad av automation i kombination med yrkesskickliga experter säkerställer en ytterst effektiv produktion

Liquiline-produktionen består av ett automatiserat loopsystem där båda transmittertyperna, Liquiline M CM42 och Liquiline CM44, monteras. Systemet kopierar informationen direkt från SAP-ordern. En robot placerar sedan rätt moduler och delar i huset – till och med märkskylten med serienummer och instrumentspecifik information graveras med laser i en helautomatisk process!

Slutkontroller och finjustering utförs av våra medarbetare

Innan instrumenten är färdiga och den instrumentspecifika programvaran installeras måste komponenter skruvas fast och gångjärn monteras, och allt det görs för hand. I det sista steget testas alla instrumentfunktioner och huskåpan sätts på plats. Den färdiga Liquilinen förpackas sedan tillsammans med den enhetsspecifika dokumentation och är där efter klar för leverans.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt