Endress+Hauser ledande vad gäller utveckling av nya teknologier

Toppbetyg från det välrenommerade Fraunhoferinstitutet

Vilka företag är riktiga mästare när det gäller att identifiera ny teknologi? Det är en fråga som det tyska Fraunhoferinstitutet för produktionsteknologi (IPT) har försökt besvara. Fler än 200 ledande företag deltog i institutets undersökning och fem fick en utmärkelse.

Institutet utsåg vinnarna tillsammans med experter från framgångsrika företag som Opel, Audi, BMW, Roche, Saurer och Bosch. Målet med undersökningen var att hitta och jämföra de mest framgångsrika metoderna och koncepten för tidig identifiering av nya teknologier bland ledande europeiska företag.

Undersökningen baserades på en detaljerad skriftlig enkät som 207 företag besvarade. De personer från Endress+Hauser som deltog i analysen var Ulrich Kaiser, Head of Technology, och Marc Baret, Technology Manager of Endress+Hauser Maulburg, företagets kompetenscenter för nivå- och tryckmätning.

”Vi fick frågor om olika områden och ämnen gällande tidig identifiering av teknologier, med fokus på processen för den tidiga identifieringen, hur den organiseras, om metoder och verktyg, dess koppling till våra strategier och utvärderingen av teknologier i ett tidigt skede”, förklarar Ulrich Kaiser.

Berömda namn

Efter det första urvalet intervjuades de mest lovande kandidaterna. De anonyma resultaten lämnades till jurymedlemmarna för bedömning och juryn valde slutligen ut fem företag som ansågs särskilt skickliga och framgångsrika när det gäller att implementera sina koncept för en tidig identifiering av nya teknologier.

De andra företagen förutom Endress+Hauser var Osram GmbH, Enel från Italien, Wittenstein AG och 3M Tyskland GmbH. ”Vi är stolta över att tillhöra den här klubben med kända namn”, säger Ulrich Kaiser. ”Vi kan inte själva utforska varenda teknik, men vi kan vinna mycket på att vara uppmärksamma och hålla ett öga på vad som händer runt om i världen i forskningslaboratorier både inom vetenskapen och industrin.”

Ladda ner pressmeddelandet

Unga personer diskuterar ©Endress+Hauser

Med örat mot marken: Endress+Hauser håller koll på den senaste tekniska utvecklingen.