Enter at least 2 characters to start the search.

Bli effektivare på att fatta affärsbeslut?

Hur du kan hantera din supply change proaktivt med visualiserad information över företagsgränserna

Den kemiska industrin står inför många utmaningar vad det gäller lagring. Genom professionell hantering av lager och supply change kan du minska kostnaderna, förbättra kundnöjdheten och öka säkerheten och produktiviteten. Nivåmätning i tankar och flödesmätning vid fordonslastning är exempel på viktiga uppgifter. Men ännu viktigare är att kunna omvandla dessa data till kunskap, så att du snabbt och effektivt kan reagera på osäkerheter i din supply change. Det är bara ett av resultaten vid optimering av supply chain.

Fördelar

  • Bli konkurrenskraftig med kontinuerligt optimerade processer som baseras på aktuell information – total insyn dygnet runt, alla dagar

  • Uppfyll marknadens behov genom dina processer för planering och påfyllning, tack vare transparenta lagerdata och information

  • Skapa noggrannare prognoser för efterfrågan och maximera servicenivån genom att minska lagret med en tidsmedveten och integrerad inventory management process

Hur mycket utrymme finns tillgängligt? Hur mycket är lastat?

Verksamhetsbeslut vid en kemisk eller petrokemisk depå grundar sig på var och när produktdata är tillgängliga. Ju tidigare du har informationen, desto effektivare kan förstås depån drivas. Depådata används inte bara där de har registrerats, utan genom hela supply chain. Data kan färdas långväga från en tank till ett ERP-system, men att ha tillgång till realtids-information är en stor konkurrensfördel.

För korrekt hantering krävs korrekt mätning

För att få användbar information som stöder affärsbeslut måste du först skapa data. Att fastställa vad som finns i tanken är fortfarande viktig information för daglig eller månatlig inventering. Men för många dagliga uppgifter på en tankanläggning är lagerförändringar lika viktiga. De data som skapas av era noggranna mätutrustning är nödvändiga för er optimering av supply chain.

Bli smartare med transparent information

Data måste omvandlas till riktig information genom datasystem för Inventory monitoring eller terminal management. Helst ska denna information vara tillgänglig för alla relevanta personer på företaget och innehålla beslutsunderlag för hela världen. Vår programvara SupplyCare hjälper dig vid:

  • Samarbete kring prognostisering

  • Händelsestyrd planering och schemaläggning av påfyllning

  • Avstämning och konsolidering av geografiskt utspridda lager

Nyfiken på hur du effektivt kan hantera supply chain?

Följ länken och läs mer om Inventory Management Solutions

Inventory control och supply chain är några av de största utmaningarna för företag inom den kemiska industrin ©Endress+Hauser

Hanteringen av inventory control och supply chain är en av de största utmaningarna för företag inom den kemiska industrin, men om du gör rätt kan du vinna konkurrensfördelar.

Supply chain-lösningar för data från mätpunkter i tankar till ERP-systemet. ©Endress+Hauser

Det är ofta lång väg för data att färdas, från mätpunkter i tankar till ERP-systemet. Tillgång till realtidsinformation innebär en konkurrensfördel.

Tank- och terminalsystem finns på plats för att ge information om produkterna som finns lagrade i tankanläggningen ©herjua/shutterstock.com

Tank- och terminalsystem finns på plats för att bland annat ge information om de produkter som finns lagrade i en tankdepån: ”Hur mycket finns i tanken?”, ”Hur mycket har lastats på lastningsfordon?”

Konsultation på tanken ©Endress+Hauser