Den minsta transmittern för Memosens givare

Liquiline Compact CM82 lämpar sig för pH-, redox-, konduktivitet och syrgas

Har du mätpunkter inne i begränsade utrymmen? Behöver du hög tillgänglighet till mätvärdena i din produktionsprocess? I så fall har vi den perfekta transmittern för dig, Liquiline Compact CM82. Dess hus är så litet att det ryms tillsammans med givaren i nästan alla armaturer. Trots att den är så liten är den full av senaste sändartekniken och kan hanteras via Bluetooth från alla iOS- och Android-enheter.

Bluetooth-säkerhet på den högsta nivån

Hämta SmartBlue-appen gratis i Google Play Store eller Apple App Store. Med hjälp av appen kan du se alla mätpunkterna inom din smartphones eller surfplattas Bluetooth-räckvidd. Du kan också konfigurera och diagnostisera på ett bekvämt sätt med SmartBlue-appen. Dessutom har Bluetooth-anslutningen en unik säkerhet mot tredjepartsåtkomst vilket bekräftas av det tyska Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC).

Utnyttja fördelarna med Memosens

Liquiline Compact CM82 är kompatibla med alla sändare, analysatorer och provtagare på Liquiline-plattformen. Det betyder att du kan använda givare av samma typ vid alla mätpunkter: alla pH-, redox-, konduktivitets- och syresensorer med det blå Memosens instickshuvudet kan anslutas. Det innebär att du kan dra nytta av de många fördelarna som Memosens-tekniken erbjuder, inklusive 100 % tillförlitlig dataöverföring och verklig plug-and-play med förkalibrerade givare.

Idealiskt när utrymmet är begränsat

Som loopmatad tvåtrådsenhet kan CM82 anslutas direkt till ett programmerbart styrsystem (PLC), som också fungerar som strömförsörjning, separat strömkabel behövs inte. Det behövs heller ingen anslutningskabel för givaren eftersom den är kopplad direkt in i sändaren. Resultatet är en mätpunkt vars utrymmeskrav knappast kan bli mindre och kabeldragningen är minimal.

Mätpunktens konfiguration behålls alltid

Parametriserar du en CM82-mätpunkt sparas alla inställningarna i enheten. Vid byte av givaren behåller sändaren mätpunktens konfigurering, som alltid blir kvar på plats. En ny parameterisering behöver inte göras. Dessutom läser CM82 alla givar- och kalibreringsdata som lagrats i en Memosens-givares huvud. Resultat är att sensorn detekteras automatiskt inom sekunder och dina mätdata är omedelbart tillgängliga efter ett givarbyte.

Liquiline Compact CM82 – den minsta transmittern för Memosens givare. ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – den minsta transmittern för Memosens givare.

Konfiguration och diagnos kan göras på ett bekvämt sätt från din surfplatta eller smartphone. ©Endress+Hauser

Med SmartBlue-appen kan du snabbt se alla CM82-enheter inom surfplattans eller smartphonens Bluetooth-räckvidd. Du kan också konfigurera och diagnostisera på ett bekvämt sätt med appen.