Ett bra år för Endress+Hauser

Försäljningen, resultatet och personalstyrkan ökade kraftigt under 2017

I de preliminära ekonomiska resultaten för 2017 har Endress+Hauser visat på en stadig lönsamhet och tillväxt inom både försäljning och personal. Företaget är en av världens ledande leverantörer inom process- och laboratoriemätningsteknik, automationslösningar och tjänster.

Koncernens konsoliderade nettoförsäljning ökade med 4,8 procent till 2,2 miljarder euro. Hade det inte varit för rådande växelkurser hade siffrorna sett ännu bättre ut. ”I lokala valutor växte verksamheten med över 6 procentenheter under 2017”, säger finansdirektör Luc Schultheiss.

”Den konsumentstyrda högkonjunkturen har nu även nått kapitalvarubranschen”, berättar Matthias Altendorf som är VD för koncernen. I och med en större efterfrågan på företagets produkter och tjänster ökade mängden nyanställningar, särskilt inom tillverkning. Endress+Hauser hade i slutet av 2017 en personalstyrka på 13 299, vilket är 296 fler medarbetare än året innan.

Framåtsatsning under året

Tack vare ytterligare ett uppsving under verksamhetens fjärde kvartal startade mätningsteknikexperten det nya året med en rejäl mängd inneliggande ordrar. Familjeföretaget tror på en ökning mellan 5 och 10 % under 2018.
 Granskade siffror för 2017 kommer att presenteras i Basel den 8 maj 2018.

Endress+Hauser-koncernens huvudsäte i schweiziska Reinach. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-koncernens huvudsäte i schweiziska Reinach.

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Luc Schultheiss, Endress+Hauser-koncernens finansdirektör. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, Endress+Hauser-koncernens finansdirektör.

Kontakt