Enter at least 2 characters to start the search.

Evolution inom driftsättning

Wizard för driftsättning av Levelflex FMP5x och Micropilot FMR5x

Med vår nya unika wizard i DeviceCare kan våra nivåradar av modell Levelflex FMP5x och Micropilot FMR5x nu driftsättas på ett väldigt smidigt och okomplicerat sätt för både enkla och mer krävande applikationer. Alla åtgärder beskrivs steg-för-steg!

Modernt gränssnitt med:

• Tydliga frågor i textformat istället för parameterlistor
• Förinställda parametrar/inställningar i bakgrunden
• Parametrar indelade i olika avsnitt
• Interaktivt innehåll
• Applikationsspecifika skisser
• Kommentarsfält med enkla förklaringar

Innehåll

• Alla relevanta steg i en driftsättning är inkluderade
• Täcker mer än 90 % av alla applikationer
• Används tillsammans med FieldCare / DeviceCare, tillgänglig för FDT/DTM
• HART, Profibus PA och FOUNDATION Fieldbus
• Stöder 15 språk i DeviceCare och 8 språk i FieldCare

skärmdump_nytt_utseende ©Endress+Hauser
skärmdump_nytt_utseende ©Endress+Hauser
skärmdump_nytt_utseende ©Endress+Hauser