Flödesmätning med livslång noggrannhet

Kontinuerlig mätkvalitet från fabrik fram till nästkommande kalibrering on-site

Kalibreringscykeln för enheter från Endress+Hauser börjar i våra fabriker. Från dag ett efter installationen i din anläggning mäter enheterna med högsta noggrannhet. Kalibreringstjänster hjälper dig att behålla samma höga nivå genom hela livscykeln. I våra mobila flödeskalibreringsanläggningar används samma kalibreringsstandarder som i våra produktionscenter. Våra servicetekniker ger råd på plats om hur instrumenten ska ställas in för en perfekt mätning.

Fördelar

  • Drifttid för enheter och flexibilitet enligt produktionsschemat

  • En pålitlig rådgivare och konsult för alla behov inom flödesmätning

  • Globala högteknologiska kalibreringssystem för tillförlitliga resultat

Få tillgång till mätteknik och kalibreringskompetens

Fabrikskalibrering efter produktion lägger grunden till att dina mätningar förbli tillförlitliga. Instrumenten kalibreras på vätske- och gasflödesriggar beroende på flödesteknik. Dessa kalibreringar är direkt spårbara till nationella standarder och har den högsta noggrannheten i världen. Alla våra kalibreringslaboratorier är ackrediterade i enlighet med ISO17025. Vi tar med oss vårt engagemang för kvalitet från våra produktionscenter till er verksamhet on-site.

Använd den tekniska noggrannheten från laboratoriet i din anläggning

Vår unika mobila teknik för flödeskalibrering gör det möjligt att minska kalibreringstiden för enheterna till några minuter. Med sin kunskap om flödesmätning och mätteknik i allmänhet kalibrerar våra tekniker enheter både från Endress+Hauser och tredjepartstillverkare. Efter ett framgångsrikt genomförande får du de nödvändiga kalibreringscertifikaten tillsammans med kommentarer från en expert. Om det behövs justeringar eller reparationer finns våra verkstäder med kalibreringslaboratorier i närheten.

Alla våra kalibreringslaboratorier är ackrediterade i enlighet med ISO17025. ©Endress+Hauser

Alla våra kalibreringslaboratorier är ackrediterade i enlighet med ISO17025.

Mobil anläggning för flödeskalibrering on-site ©Endress+Hauser

I Endress+Hausers mobila anläggningar för flödeskalibrering används samma kalibreringsstandarder som i våra produktionscenter.

Kalibreringstjänster enligt ditt produktionsschema ©Endress+Hauser

Kalibreringstjänster on-site enligt ditt produktionsschema

Ladda ner