Executive Board förändras på Endress+Hauser

Endress+Hauser gör förändringar i koncernledningen

Gerhard Jost, tidigare ledamot i Executive Board drog sig tillbaka från sitt uppdrag i slutet av 2015. Manfred Jagiella har gått med i koncernens ledningsgrupp. Den 1 juni 2016 kommer Michael Ziesemer att gå över till företagets Supervisory Board. Samtidigt kommer Andreas Mayr ta över ansvaret i Executive Board.

Gerhard Jost utsågs 2000 till chef för Endress+Hauser Flowtec, specialisten inom flödesmätning. Han blev ledamot i Executive Board 2009, där han ansvarade för produktion och logistik. 2014 fick han plats i koncernledningen med fortsatt ansvar för produktion och logistik. Efter 15 år gick Gerhard Jost i pension den 31 december 2015. ”Vi är skyldiga Gerhard Jost ett stort tack för hans arbete och engagemang”, sa Klaus Endress, ordförande i Supervisory Board.

Michael Ziesemer började på Endress+Hauser 1981. 1992 blev han chef över produktionscentret för nivå- och tryckmätning i Maulburg i Tysklan Han tog sedan över ledningen för det tyska försäljningsbolaget i Weil am Rhein 1996. Sedan 1999 har han varit aktiv i koncernledningen och 2002 blev han en av ledamöterna i Executive Board.

Michael Ziesemer, som har arbetat som verksamhetschef och vice VD sedan 2008, slutar i Executive Board den 31 maj 2016. ”Vi är väldigt glada över att få ta del av Michael Ziesemers kunnande och erfarenhet i Supervisory Board framöver”, sa Klaus Endress. Den 1 juni 2016 kommer Michael Ziesemer att ersätta Klaus Eisele som lämnar ledningsgruppen efter 14 år.

Förstärkning från företagets egna led

Manfred Jagiella började som ledamot i Executive Board den 1 januari 2016. Han kommer att fortsätta som chef för Endress+Hauser Conducta, specialisten inom vätskeanalys, med säte i Gerlingen i Tyskland. Den 1 juni 2016 kommer även Andreas Mayr att börja som ledamot i Executive Board. Han kommer att fortsätta leda produktionscentret för nivå- och tryckmätnin i Maulburg. ”Vi kan vara stolta över att ha hittat två fantastiska efterträdare i våra egna led”, påpekade Klaus Endress.

Dessa personalförändringar ger oss chans att kombinera och omfördela ansvarsområden inom ledningsgruppen. VD Matthias Altendorf kommer att koncentrera sig på produktion, logistik och företagsstrategi. Manfred Jagiella blir ansvarig för analysverksamhet, medan Andreas Mayr kommer att leda koncernens arbete inom marknadsföring, teknik och kommunikation. Nikolaus Krüger, ledamot i Executive Board sedan 2008, tar över ansvaret för koncernens samlade försäljningsaktiviteter.

Återstående ledamöter av Executive Board – Roland Kienzler (personalfrågor), Pieter de Koning (IT), Luc Schultheiss (finans och ekonomistyrning) och Heiner Zehntner (juridik) – påverkas inte av förändringarna, utan fortsätter att arbeta med sina respektive ansvarsområden.

Ladda ner pressmeddelande här

Förändringar i Executive Board Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Från vänster till höger: Manfred Jagiella, Gerhard Jost, Andreas Mayr, Michael Ziesemer

Kontakt