Avancerad grafisk datalogger/gateway

Memograph M RSG45

Med Memograph M RSG45 är det möjligt att övervaka och logga upp till 4 värden via HART-signalen från varje mätinstrument. Som gateway för fjärrservice och övervakning kan upp till 20st HART-instrument anslutas till FieldCare. Ett annat användningsområde är energiövervakning där RSG45 ger stora kostnadsbesparingar och högre säkerhet.

Fördelar

  • RSG45 dataloggen kan logga upp till 4 värden från varje mätare via
    HART-kommunikation.

  • Konfiguration, diagnostik och integration med system på högre nivåer kan göras via Ethernet.

  • Loggern är anpassad för energiövervakning med noggranna avläsningar via HART-kommunikation samt integrerade IAPWS-IF 97 tabeller för vatten och ånga.

Anpassad för energiövervakning

Värden via HART-signalen är mer exakta eftersom de inte är skalerade. Inom energiövervakning ger det mer noggranna beräkningar vilket innebär lägre energikostnader. Loggern är dessutom anpassad för energiövervakning. De internationella IAPWS-IF 97 tabellerna för vatten och ånga är integrerade liksom matematiska funktioner för beräkning av dP-flöde. Detta gör den idealisk som värmemängdsmätare/energimätare på såväl vatten som ånga oavsett om det handlar om värme eller kyla.

Flexibilitet

Loggern är flexibel och kan anslutas till 20 mätinstrument via HART men också universella, traditionella signaler såsom 4-20mA, RTD och puls/frekvens eller upp till 40 givare via Profibus/Modbus. Parametrisering av RSG45 kan självklart göras direkt på enheten, eller via en webbserver. Både konfigurering och felsökning kan göras med Fieldcare via RSG45 på de anslutna fältinstrumenten, utan behov av HART-modem.

Industrianpassade lösningar

Front i SS316 och pekskärm finns som tillval, vilket gör loggern perfekt för applikationer inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. RSG45 kan även installeras i Ex zon genom Ex p (trycksatt) kapsling.

Loggern kan levereras med EtherNet/ IP och PROFINET. I kombination med mer information från varje mätpunkt ökar tillgången till information om processen, och bidrar till ökad
säkerhet men också större flexibilitet i förhållande till integration med systemet på högre nivåer.

RSG45 dataloggen kan logga upp till 4 värden från varje mätare via HART-kommunikation. ©Endress+Hauser
Loggern är anpassad för energiövervakning med noggranna avläsningar via HART-kommunikation. ©Endress+Hauser