Endress+Hauser på rätt väg mot tillväxt

Koncernen ökar försäljningen, antalet anställda och vinsten under 2019

Endress+Hauser fortsätter på rätt väg mot tillväxt. Under 2019 ökade koncernens nettoförsäljning med nästan 8 % till över 2,6 miljarder euro. Den schweiziska specialisten på mätteknik och automationslösningar skapade 400 nya jobb världen över. Vid årsskiftet hade företaget mer än 14 300 medarbetare.

”Vi har växt inom alla verksamhetsområden, branscher och regioner”, säger Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. Asien bidrog starkt. Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Mellanöstern utvecklades positivt, men i en mycket långsammare takt. ”Med goda produktinnovationer har vi satt upp en klar referenspunkt för branschen”, betonar Matthias Altendorf.

Under 2019 ökade orderingången snabbare än försäljningen. ”Endress+Hauser började året 2020 med betydligt högre antal inneliggande ordrar än året innan”, rapporterade finansdirektör Dr Luc Schultheiss. ”Koncernen lyckades behålla avkastningen på försäljningen på samma nivå som det föregående året. Vi är nöjda med vår vinst före skatt”, säger VD:n.

Lägre tillväxtförväntningar under 2020

Endress+Hauser förväntar sig en långsammare utveckling under 2020. Koncernen förutser en försäljningsökning runt 5 % och siktar på att behålla lönsamheten på en hög nivå. ”Men det finns många oklarheter”, poängterar Luc Schultheiss.

Endress+Hauser kommer att presentera sina reviderade finansiella uppgifter för 2019 den 12 maj 2020 i Basel, Schweiz.

Endress+Hauser på rätt väg mot tillväxt ©Endress+Hauser

”Med goda produktinnovationer har vi satt upp en klar referenspunkt för branschen”, betonar Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen .

Endress+Hauser på rätt väg mot tillväxt ©Endress+Hauser

”Koncernen lyckades behålla avkastningen på försäljningen på samma nivå som det föregående året”, förklarar Dr Luc Schultheiss, finansdirektör för Endress+Hauser-koncernen.

Endress+Hauser på rätt väg mot tillväxt ©Endress+Hauser

Endress+Hauser, specialister på mätteknik och automationslösningar, hade många kunder som inspirerades av digitaliseringen av industriell produktion under 2019.

Kontakt