Lagerövervakning – av hela företaget

Central lagerövervakning av flera olika anläggningar från huvudkontoret

Idag söker sig företagen till nya regioner för att sänka kostnaderna och för att utnyttja nya affärsmöjligheter. Om du kan samla in lagerinformation i realtid från hela världen har du de bästa möjligheterna att både utnyttja existerande tillgångar och att minska kostnaderna för låsta tillgångar. Våra lokala gränssnitt och SupplyCare ger dig exakt information i realtid för välgrundat beslutsfattande genom hela företaget.

Central lagerövervakning av hela företaget

Vi erbjuder en lösning som möjliggör konsolidering av tanklager per region eller i totala värden. Detta ger tillbaka makten till de ansvariga i leveranskedjan så att de kan fatta logiska och välgrundade affärsbeslut och säkerställa effektiviteten för alla anläggningar världen över.

Ladda ner