Mätsystem för bunkerolja på pråmar eller på land

Vår lösning skapar maximal transparens

Fartygsägare och hamnmyndigheter har i ökande takt installerat speciella mätsystem för bunkerolja, system som innehåller coriolisflödesmätare. Dessa system ersätter traditionella mängdmätsystem som använder ljud eller okulärbesiktning för avläsning, något som är förknippat med osäkerhet. Vårt nya sofistikerade och tillförlitliga mätsystem för bunkerolja säkerställer transparens och noggrann bunkring. Irriterande och tidskrävande processer för att lösa tvister om bunkeroljemängder kan på så sätt undvikas.

Garanterad lönsamhet – vårt system lönar sig

Vårt bunkringssystem som har utvecklats och patenterats av applikationsspecialister säkerställer att luftfickor tas med i beräkningen vid mätningen när tankarna töms. Tester har bekräftat att vår Promass Coriolisflödesmätare registrerar även högviskösa bunkeroljor med enastående noggrannhet.

Hög transparens – skapa förtroende med mätprofiler

Med vårt certifierade mätsystem för bunkerolja riskerar du inte längre att famla i blindo. Under tankningsprocessen kan flera processparametrar övervakas samtidigt och visas grafiskt som mätprofiler på en manöverpanel. Detta innebär ökad transparens och säkerhet för båda parter – både för köparen och säljaren – före, under och efter tankningen. Detta sparar både tid och pengar.

Obegränsad säkerhet – vårt mätsystem är manipuleringssäkert

Såväl enskilda instrument som hela mätsystemet plomberas efter installation och skyddas därmed från manipulering. Och alla instrument är certifierade av behöriga kalibreringsorgan (ISO/IEC 17025) och uppfyller det viktiga kravet på oavbruten spårbarhet enligt nationella standarder. Vårt mätsystem säkerställer att allt går rätt till vid bunkring genom en mängd kontroll- och övervakningsfunktioner.

Mätapplikation för bunkerolja – parametrar

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Ladda ner