Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
80 GHz för alla applikationer

Den nya Micropilot 80 GHz-radarserien

Utformad för särskilda krav: dina.

Den nya generationen Micropilot 80 GHz-radarsensorer med fristrålning uppfyller dina individuella krav på enkelhet, smart säkerhet och ökad effektivitet. Nya kommunikationstekniker som t.ex. Ethernet-APL förbereder anläggningen för framtiden. Heartbeat Technology ökar produktiviteten i processerna. Vårt breda produktsortiment erbjuder lösningar för alla applikationer: inom utvinningsindustrin, kemisk industri och olje- och gasindustrin samt i kraftverk och energisektorn.

Fördelar

 • Enkelhet: Endast en kort tids övning behövs för att använda enheterna i Micropilot-serien. Manövreringen är enkel, intuitiv och sker i realtid. Guider leder användaren genom hela driftsättningen och funktionskontrollerna.

 • Smart säkerhet: Radarserien säkerställer driftens och personalens säkerhet tack vare guidad driftsättning och proof test genom guider och enkel parameteröverföring via HistoROM. Du drar även nytta av tjugo års SIL-expertis.

 • Ökad produktivitet: Heartbeat Technology möjliggör processövervakning, diagnostik och verifieringsfunktioner. Kontinuerlig processdiagnostik och självdiagnostik samt förebyggande underhåll minimerar driftstopp i anläggningen.

 • Prestanda: Vår nya generation 80 GHz-radarsensorer kombinerar maximal noggrannhet från ett nytt radarchip och 80 GHz-radarteknik och levererar enastående radarmätteknik som kan användas i en mängd olika applikationer.

 • Framtidssäkert: Enheterna är förberedda för den digitala omvandlingen och Industry 4.0 tack vare moderna och avancerade kommunikationsalternativ, t.ex. Ethernet-APL, som möjliggör höghastighetsöverföring av data och ökad tillgänglighet till anläggningen.

Brett applikationsområde

Fjärråtkomst med den nya Micropilot ©Endress+Hauser

Redo för framtiden och nästan alla applikationer: Vår 80 GHz-radar uppfyller kundernas behov och krav i en mängd olika sektorer och branscher. För kunder inom gruv-, mineral- och metallindustrin underlättar våra 80 GHz-radarsensorer alla aspekter av anläggningsdrift. Du tjänar på enheternas mångsidighet och enkla manövrering.

>> Upptäck 80 GHz-radarn för applikationer för fasta substanser

Enkel installation med den nya Micropilot ©Endress+Hauser

Inom kemisk industri och olje- och gasindustrin är funktionssäkerhet, människors säkerhet och felförebyggande avgörande. Vid nivåmätning av farliga substanser i extrema temperaturer eller i aggressiva medier drar du nytta av vår tjugoåriga SIL-expertis. Våra 80 GHz-radarsensorer kan användas i upp till 450 °C och 160 bar och har utvecklats enligt IEC 61508.

>> Upptäck 80 GHz-radarn för krävande applikationer

Micropilot för hygien ©Endress+Hauser

Den beröringsfria radarsensorn Micropilot FMR63B erbjuder dessutom enkelhet, säkerhet och effektivitet även i hygieniska applikationer. Mätenheten av rostfritt stål kan rengöras även med aggressiva rengöringsmedel och uppfyller de högsta kraven på regelefterlevnad. Heartbeat Technology med såväl skum- och avlagringsdetektion som radarprecisionsindex ökar effektiviteten och ger längre kalibreringscykler.

>> Upptäck 80 GHz-radarn för hygieniska applikationer

Enkel användning

Micropilot enkel användning ©Endress+Hauser

Vill du att processerna ska vara så enkla som möjligt? Endast en kort tids övning behövs för att använda enheterna i Micropilot-serien. Manövreringen är enkel, intuitiv och sker i realtid via Endress+Hausers app SmartBlue på en smarttelefon eller surfplatta. Det nya användargränssnittet guidar dig steg för steg genom driftsättningen eller funktionskontrollerna. Det utökade sortimentet med 80 GHz-radarmätenheter uppfyller kraven för nästan alla applikationer.

Förhöjd säkerhet

Micropilot – Smart säkerhet ©Endress+Hauser

Tycker du att det är viktigt med kompromisslös säkerhet? Vår tjugoåriga SIL-expertis som vi kunnat stödja oss på under utvecklingen av vår nya 80 GHz-radarsensor minskar säkerhetsrisker betydligt och systematiskt. Du kan minimera kostnader för testning och skydda personalen och miljön på ett hållbart sätt. Systematiska fel reduceras genom användning av guider för driftsättning, SIL-låsning och proof test. Enkel fjärråtkomst till mätenheterna innebär att personalen inte behöver utsättas för farliga områden.

Ökad produktivitet

Micropilot – Ökad produktivitet ©Endress+Hauser

Har du höga effektivitetskrav? Förbättra effektiviteten ytterligare med kommunikationstekniker som t.ex. Ethernet-APL. Dessutom ökar Heartbeat Technology tillförlitligheten och produktiviteten genom diagnostik. Verifiering kan utföras direkt på mätpunkten utan att avbryta processen eller behöva demontera enheten. Övervakningsfunktioner tillhandahåller data för förebyggande underhåll vilket förlänger underhållsintervallen.

Utformad för särskilda krav: dina.

Den nya generationen 80 GHz-radarsensorer Micropilot

Den nya generationen 80 GHz-radarsensorer från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Monterad Micropilot ©Endress+Hauser
Micropilot FMR66B i dammutsatt applikation ©Endress+Hauser
 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Ladda ner

  • Företagsfakta
  The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.

  • Företagsfakta

  Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  • Företagsfakta
  The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  eBook - Designed for special demands: Yours.

  • Företagsfakta

  eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

  • Företagsfakta
  Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

  Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

  • Företagsfakta

  Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy