Enter at least 2 characters to start the search.

Iggesunds Bruk spar tid och pH-elektroder

Med Memosensteknologi blir kalibreringen enklast tänkbara och Memobase Plus förbättrar kvalitetshanteringen ytterligare.

Vid Iggesunds Bruk tillverkas varje år cirka 340 000 ton homogen blekt kartong av kemisk massa. Produkterna säljs under varumärket Invercote och används för exklusiva förpackningar för bland annat parfym, choklad, vin, sprit, cigaretter och cd-skivor. Kvalitetskraven är högsta tänkbara och varje kartongark är noga specificerat med mer än 30 mätvärden varav flera med toleranser – allt för att ge kunden en trygg och förutsägbar produktion. För att säkerställa produktkvaliteten och se till att det är rätt mängd kemikalier i processen mäter och analyserar Iggesunds Bruk regelbundet pH-värdet.

Iggesunds Bruk har ett 20-tal mätpositioner i anläggningen, varje mätpunkt är utrustad med en 2-tråds Liquiline M CM42.

Alla fördelar:

  • Kalibrerings- och givardata sparas i pH-sensorn vilket resulterar i många funktioner som förenklar det dagliga arbetet

  • Digital teknik och induktiv överföringssignal gör att man slipper fel orsakade av korrosion, saltbryggor eller fukt.

  • Med Memosens-teknologin kalibrerar man i labbet under idealiska förhållanden vilket förenklar hanteringen och gör processen säkrare. Eftersom elektroderna är färdigkalibrerade kan man snabbt och enkelt demontera den gamla elektroden och montera den nya.

  • Programvaran Memobase Plus ger kalibreringshistorik och tydlig information om i vilket skick pH-sensorerna är. En annan stor fördel är att all kalibrering blir dokumenterad per automatik.

  • Endress+Hauser's utbildningaren på systemet gör att man snabbt kan komma igång och utnyttja alla möjligheter som systemet erbjuder.

"Med Memobase Plus får vi kalibreringshistorik och tydligare information om i vilket skick pH-sensorerna är."

Sedan en tid tillbaka använder Iggesunds Bruk Memobase Plus, som är Endress+Hauser's programvara för att mäta, kalibrera och dokumentera.

Ligger i framkant

Fredrik Nilsson är instrumentmekaniker på Iggesunds Bruk och arbetar med underhåll.
”En viktig kvalitetsparameter i vår process är pH-värdet. Genom att kontrollera pH-värdet vet vi om rätt mängd kemikalier används. Fel pH kan kosta mycket pengar och orsaka produktionsbortfall. Därför mäter vi det kontinuerligt på ett antal mätpunkter i processen”, säger Fredrik Nilsson. Iggesunds Bruk ligger i framkant när det gäller teknik och man prövar gärna nya lösningar.

”Vi vill ha koll på allt och kunna förekomma innan något fel uppkommer”, säger Kåge Larsgården, projektingenjör på Iggesunds Bruk. ”Vi är ett team här på företaget som kompletterar varandra bra. Vi är nyfikna på nya tekniska lösningar som kan underlätta vårt arbete med bibehållen kvalitet. Så när Mikael Åkerlund från Endress+Hauser var här och visade upp den nya Memosensteknologin, påbörjade vi ett samarbete. Det var för fem år sedan och vi var nyfikna på att se om Memosensteknologin
kunde hjälpa oss att förbättra och säkerställa vår kvalitet”.

Kalibrering i labbet

Memosens är ett smart sensorsystem för analysgivare. Kalibrerings- och givardata sparas i pH-sensorn vilket resulterar i många funktioner som förenklar det dagliga arbetet. Dessutom är det ingen metallkontakt vilket gör att man slipper fel orsakade av korrosion, saltbryggor eller fukt. Med Memosens-tekniken kalibrerar man i labbet under idealiska förhållanden vilket förenklar hanteringen och gör processen säkrare..

”Våra elektroder är färdigkalibrerade, vilket gör arbetet med att kontrollera pH-värde väldigt enkelt”, säger Mikael Åkerlund, säljingenjör på Endress+Hauser. ”Det är bara för de ansvariga att gå ut och demontera den gamla elektroden och montera den nya. Den gamla elektroden tar man med sig in på labb/verkstad och sätter i en KCL-lösning för återgenerering och dagen efter kan man i lugn och ro kalibrera givarna. Arbetet går fortare och det blir säkrare utfört”

20-tal mätpositioner

Iggesunds Bruk har ett 20-tal mätpositioner i anläggningen, t.ex. i blekeriet, i massaslingor, i avloppsvattenreningen och på den kemiska vattenreningen. Varje mätposition är utrustad med en 2-tråds Liquiline M CM42 – transmitter för pH och temperatur.
”Det är en stor fördel att kunna genomföra kalibrering i en labbmiljö. Det är enklare, det går snabbare och är mer tillförlitligt. Det gör nog också att det blir ett bättre resultat på kalibreringen”, säger Fredrik Nilsson. ”Vi spar tid, pengar och elektroder med Endress+Hauser's system. Jag är ganska övertygad om det”, säger Kåge Larsgården.

Programvara förenklar hanteringen

Sedan några månader använder Iggesunds Bruk Memobase Plus, som är Endress+Hauser's programvara för
att mäta, kalibrera och dokumentera. Bland fördelarna kan nämnas att man kan hantera upp till fyra givare samtidigt, dokumentera med full spårbarhet på givare och referenslösningar och får en identisk mätteknologi i processen och i labbet vilket ger bättre jämförbarhet.

Utbildning på systemet

”Vi har bara arbetat med Memobase några månader, men är mycket nöjda med systemet. Bland annat så får vi kalibreringshistorik och tydligare information om i vilket skick pHsensorerna är. En annan stor fördel är att all kalibrering blir dokumenterad per automatik. Tidigare var det ett arbete vi behövde göra manuellt. Endress+Hauser gav oss också en bra utbildning på systemet vilket gjorde att vi snabbt kom igång och kunde utnyttja alla möjligheterna”, avslutar Fredrik Nilsson