Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser-koncernens hållbarhetsrapport

Vårt ansvar som företag

Idén om hållbarhet är djupt rotad i kulturen i vårt familjeföretag. Vårt mål är därför att kombinera ekonomisk framgång med ekologiskt och socialt ansvar. Hållbarhetsrapporten är avsedd att hjälpa oss att göra ytterligare framsteg på denna väg.

Endress+Hausers ansvar som företag ©Endress+Hauser

Hållbarhetsrapport

Vi ser hållbarhet som ett helhetsbegrepp som omfattar en ekonomisk, social och ekologisk
dimension. Alla tre dimensionerna är nära kopplade och beroende av varandra. Endast när vi kan uppfylla våra sociala och ekologiska skyldigheter kan vi få långsiktig ekonomisk framgång..

Under 2014 lade vi grunden för en omfattande koncernövergripande hållbarhetsredovisning. Under tiden har vi skapat motsvarande interna strukturer och processer för att fånga de definierade nyckelindikatorerna i en gruppomfattande bas. Resultaten och resultaten fann också sin väg in i vår nya strategi 2020+, som innehåller olika mål som är nära kopplade till frågan om hållbarhet.

Dessutom mäter vi också vår framgång baserat på resultaten av EcoVadis-revisionen som vi nyttjar varje år för att undersöka hållbarheten i våra affärsprocesser. Vårt mål är att placera oss bland de översta 25 % bland de företag som granskas. Goda resultat i våra regelbundet genomförda kund-och medarbetarundersökningar kommer också att vara ett av våra strategiska resultat i framtiden.

Genom att kombinera dessa data med ekonomiska indikatorer så som tillväxt, avkastning på försäljning och soliditet, får vi en helhetsbild av företagets utveckling.

Ladda ned vår Hållbarhetsrapport här.

Kontakt