Säker drift vid utmanande förhållanden

När svåra driftvillkor gör testerna till en utmaning är lösningen Heartbeat Technology

Operatörer måste ofta handskas med utmanande driftvillkor. Dåliga värderförhållanden eller svår tillgänglighet kan göra enhetsverifieringen till en utmanande procedur. På Endress+Hauser har vi förståelse för våra kunders behov och problem, så vi har utformat Heartbeat Technology. Med Heartbeat Technology erbjuder vi enkel inline-enhetsverifiering. Genom att verifiera enheterna direkt i rörledningarna kan man undvika misstag, minska risken för operatörerna och förbättra anläggningens tillgänglighet.

Fördelar

  • Inline-enhetsverifiering utan processavbrott

  • Lägre risker för operatörerna

  • Hög anläggningstillgänglighet tack vare längre intervaller för tester och förebyggande underhåll

Vi pratar inte bara om säkerhet – vi lever säkerhet.

Se vår video om hur vi kan hjälpa till att göra era processer säkrare och minska riskerna för operatörerna och miljön.